Fra full fart til bråstopp og nakkeskade

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mange nakkeskadde får fysiske og psykiske plager og faller ut av arbeidsliv og skole. Mange søker informasjon, bl a for å kunne ta egne valg og styre over egen rehabiliteringsprosess. Felleskap, noen å snakke med og insitament til å komme i aktivitet kan være meget viktig. Tilpasset informasjon, opplæring, rådgivning og økt sosial støtte trengs for å hindre at nakkeskadde etter undersøkelser og behandling av lege blir avspist med et par timer fysioterapi, stedet for en tilfredsstillende hjemmebasert tilrettelegging og rehabilitering som også ivaretar psykisk helse.

Målsetting for prosjektet

Å utvikle og spre informasjonsfilmer som gir nakkeskadde kunnskap og inspirasjon til å ta grep om egen rehabiliteringsprosess og viser hva de kan gjøre for å få hjelp og for å mestre hverdagen. Å gi pårørende forståelse og kunnskap slik at de kan støtte. Å skape åpenhet om og aksept for nakkeskader.

Målgruppe

Personer som har eller får nakkeskade pga ulykker og deres pårørende. I perioden 2015-2023 er det 21000 nakkeskade og min. 21000 pårørende.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

15000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Dette informasjonsprosjektet vil gi nakkeskadde og pårørende adgang til lettfattelig kunnskap om sentrale problemstillinger mange sliter med, og hva man kan gjøre for å sikre egen rehabilitering. Ettersom nakkeskader ofte fører til vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet over tid, vil vi utvikle film og noe lettlest materiell og en informasjonpakke for bruk på lokale informasjonmøter og i likepersonsarbeid. I filmene formidler nakkeskadde sine erfaringer om behov og utfordringer, i tillegg til å vise nyttige og praktiske råd om hvordan man selv kan ta grep om veien videre. En prosjektgruppe setter rammene, styrer prosjektet og kvalitetssikrer sammen med faglige rådgivere og en frivillig arbeidsgruppe. Et kommunikasjonsselskap gjennomfører filmproduksjon og systematisk spredning av informasjonen gjennom våre og andre aktørers nettsteder og sosiale medier (som lenker til prosjektets landingsside.) Informasjonsmateriellet blir gratis tilgjengelig på nett for alle. For å nå ut bredt til alle nakkeskadde og bidra til mer åpenhet gjennomføres en kampanje via egne og samarbeidspartneres informasjonskanaler og sosiale medier. Frivillige i lokallagene arrangerer et lanseringsseminar og presenterer filmene på et fagseminar

Fremdriftsplan for prosjektet

07/20-09/20 Rekruttering til prosjektet, forberedelser og planlegging 09/20-04/21 Utvikling og produksjon av film og skriftlig informasjon. Evalueringer 05/21 Seminar og lansering på landingssiden og på andres nettsteder 10/20-06/21 Etablere samarbeid for bruk og gjennomføre distribusjonsaktiviteter 04/21-12/21 Systematisk spredning gjennom andre kanaler 12/21-06/22 Sammenstilling av bruk, statistikk og resultater til sluttrapport

Prosjektleder

Hjørdis Karin Dahle

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Fra full fart til bråstopp og nakkeskade
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2020: kr 627 000, 2021: kr 153 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
29.06.2024
Status
Under gjennomføring