Bli barnas beste trener- det viktige første møte

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi har lenge visst at funksjonshemmede barn står utenfor flere arenaer i samfunnet. I vår kom Redd Barna med rapporten «En fritid for alle – uten fordommer», den viser at vi voksne har langt igjen når det kommer til å inkludere funksjonshemmede barn og unge i fritid og lek. En viktig del av fritiden for alle barn er lagidretten, det å kunne bli med på f eks fotball- eller håndballaget sammen med de andre i klassen er en vesentlig og viktig del av oppveksten. Og det er kjempe viktig å bli inkludert allerede fra første trening.

Målsetting for prosjektet

Hovedmålet for prosjektet er å gjøre det viktige første møte i idretten, til en trygg opplevelse for alle parter. Prosjektet skal også synliggjøre de skjulte holdningene og fordommene vi har, slik at vi kan endre dem og inkludere alle i lek og fritidstilbud.

Målgruppe

Barn med funksjonsnedsettelse, deres foreldre og trenere i idretten.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Kjernen i dette prosjektet er produksjon av tre korte filmer, to kortfilmer (fiksjon) og én dokumentar (reportasje). Hver av filmene skal ha en lengde på ca 3 minutter. Alle tre skal, enkelt sagt, visualisere både problemet og løsningen. De to kortfilmene skal skildre gjenkjennelige situasjoner knyttet til barnets første møte med treneren/den organiserte idretten. Målet er å vise hvordan trenerens møte med det funksjonshemmede barnet er utfordrende, samtidig som det for barnet oppleves som en enorm skuffelse å merke at de ikke passer inn. Filmene lanseres og vises i alle digitale kanaler i organisasjonen, og bli en del av idrettsforbundets opplæringspakke for trenere i barneidretten. Filmene skal også vises på kino hvis mulig, og eventuelt i reklamefrie perioder rundt høytider.

Fremdriftsplan for prosjektet

Innhenting av erfaringskompetanse og historier skjer helt i begynnelsen av prosjektet, dette bygges videre på i filmene som produseres og som skal brukes som verktøy for trenere som driver med aktiviteter for barn og unge.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målgruppen var barn med funksjonsnedsettelse, deres foreldre og trenere i idretten. Målgruppen ble i aller høyeste grad nådd i dette prosjektet. Målsetting var å skape en større åpenhet mellom trener og foreldre, slik at tilretteleggingen og deltakelsen i normale aktiviteter skulle bli best mulig. Vi vet at altfor mange barn med nedsatt funksjonsnedsettelse stenges ute fra idrett og fritidsaktiviteter, og at de ofte blir satt i egne grupper for “sånne som”. Dette ville vi sette fokus på, fordi det ofte handler om manglende åpenhet og en holdning om at barna har det best i egne trygge grupper sammen med andre funksjonsnedsatte.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi er svært fornøyd med dette prosjektet. Vi vet det har skapt refleksjon blant både trenere, foreldre og blant politikere. Gjennom tre filmer med ulikt fokus; barnets perspektiv, foreldres perspektiv og treners perspektiv – har vi klart å skape en forståelse for hvorfor inkludering er viktig for den enkelte – og litt om hva som skal til for å oppnå dette. Hovedbudskapet er at åpenhet skaper inkludering. Og det trenger ikke være så vanskelig. Filmene brukes også til å endre politikken på området, ved å ha debatter om inkludering i den enkelte kommune. Her kan det gjøres politiske vedtak på feks aldersgrense på støttekontakt, viktigheten av ledsagerbevis og andre tjenester som skal til for å skape inkludering i tidlig alder. Universell utforming blir også dratt frem når vi har debatt.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

500000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført i tråd med prosjektsøknad. Det ble samlet erfaring i referansegrupper bestående av trenere og foreldre til barn med funksjonsnedsettelse. Dette var viktig for å skape forståelse og riktig fokus på hva dette faktisk handler om – utenforskap og ikke inkludering. Regissør og idrettskretsen var også med i disse erfaringsutvekslingene. Vi hadde filmfremvisning på kinoen, med påfølgende debatt med politikere, foreldre, Redd Barna og trenere.

Resultater og resultatvurdering

Filmene i prosjektet har skapt en holdningsendring, spesielt innen idrettskretsen. Vi har fått tilbakemelding fra trenere som tidligere syntes dette var et vanskelig tema å snakke om, men som nå tar kontakt med foreldrene for å skape en mer åpenhet om hvordan de sammen kan tilrettelegge på en best mulig måte for barnet slik at det kan delta på lik linje med de andre på laget. Vi har også fått tilbakemelding fra foreldre – som nå i større grad tør å være åpne og ikke minst – som tør å la barna bli med på normal aktivitet i sitt nærmiljø. Filmene vil bli videre brukt i holdningsskapende arbeid som gjelder inkludering av barn med funksjonsnedsettelse i idrett og aktiviteter.

Oppsummering og videre planer

Filmene som er laget er blitt en del av opplæringsmodulen til trenere i barneidretten, og disse ligger på trenerportalen til idrettskretsen. Vi i NHF bruker også filmene til debatt og til å skape holdningsendring. Det kan være egne debatter eller hvis vi blir invitert inn i samtaler/debatter som handler om barn og inkludering i fritidsaktiviteter. Landsforeningen Handikappede Barns Foreldreforening bruker også filmene i samme henseende.

Prosjektleder

Annette Jensen

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Bli barnas beste trener- det viktige første møte
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2022: kr 550 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet