Min dans

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Birgit Skarstein er en fantastisk rollemodell i ‘Skal vi danse’, og budskapet er likt som i vårt prosjekt ‘Min dans’: alle har en dansekropp. Men det er også et behov for rollemodeller og aktivitet som inkluderer de som fysisk ikke er ‘the superhumans’/para-atleter. Deltakelse på egne premisser er enda mer aktuelt i korona pandemien. Mennesker med funksjonsnedsettelse kan delta mer aktivt gjennom flere digitale plattformer samtidig som de i det offentlige har blitt mindre synlige og fremstilt som mer sårbare. ‘Min dans’ skal bidra til aktivitet, mestring og synlighet på egne premisser.

Målsetting for prosjektet

-Skape verdifull mestringsopplevelse av dans og bevegelse for mennesker med funksjonsnedsettelse samt brukerledet tilrettelegging på kulturarenaer for utøvere og publikum med funksjonsnedsettelse -Gi synlighet til profesjonelle dansere og frivillige med funksjonsnedsettelse innen kulturfeltet

Målgruppe

Mennesker med funksjonsnedsettelse fra 13 år og oppover, dansere, studenter og organisasjoner som jobber med funksjonsnedsettelse.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

550

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Dette prosjektet består av tre hovedaktiviteter; 1. Digitale bevegelsesklasser med tematikk fra forestillingen Thank you Very Much, digital plattform 2. Forestilling Thank You Very Much og en taktil introduksjon til denne, Bærum Kulturhus 3. Seminar angående inkludering og tilrettelegging, for hvem og på hvilke premisser? Bærum Kulturhus I tillegg er det planleggingsfase og evalueringsfase. Oslo kommune: 2 planleggingsmøter og innspills møter med Norges Handikapforbund sentralt og Region Oslo samt utvalgte kunstnere med funksjonsnedsettelse vil skje på CODAs kontor i Oslo. Bærum kommune: Forestillingen og seminaret vil bli arrangert på Bærum Kulturhus, samt 2 innspills møter med lokale deltakere og publikum. Hele Norge: Bevegelsesklasser via digitale verktøy vil nå deltakere over hele landet. Internasjonalt: koreografen Claire Cunningham turnerer mye i hele verden, og hennes medvirkning i seminaret og forestillingen vil trekke internasjonal interesse for å strømme deler av seminaret internasjonalt.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juni: planlegging med arbeidsgruppe Juli Program fastsettes (justere innhold, innhente info til markedsføringsarbeid) Aug Rekruttering av frivillige og deltakere Detaljplanlegging (booke reiser, planleggingsmøter, markedsføring) Sept: Bevegelsesklasser Siste forberedelser (forberedende møter, øvelsesperiode og innhold forankres) Oktober: Hovedavvikling under CODA festivalen Nov-Des 21/Jan 22: Etterarbeid, rapportering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

‘Min dans’ skulle bringe sammen frivillige og profesjonelle dansere med funksjonsnedsettelse og skape dyp mestringsopplevelse gjennom forestillinger, workshops og seminar med søkelys på dans og funksjonsnedsettelse. ‘Min dans’ skulle også bidra til praktiske forbedringer av tilrettelegging hos kulturarrangører samt lage digitalt innhold som kunne deles med flere enn de som kunne delta praktisk. Målgruppen vår var mennesker med funksjonsnedsettelse, med fokus fra 13 år og oppover samt de som ser danseforestillinger og ikke selv en funksjonsnedsettelse. Begge disse gruppene har sjeldent anledning til å se utøvere med funksjonsnedsettelse på scenen i Oslo. ‘Min dans’ skulle bidra til aktivitet, mestring og synlighet på egne premisser og formidle at alle kan danse. For å få til dette ville prosjektet engasjere ledere/rollemodeller med funksjonsnedsettelser og skape diskusjon og aktivitet i det offentlige rom med stor påvirkningskraft.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

● Nå ut til deltakere med funksjonsnedsettelse: GODT GJENNOMFØRT -ledere m funksjonsnedsettelse er synlige rollemodeller – synstolking og tegnspråktolking på alle arrangement -god formidling av inkludering på kulturarenaer ● Leder og frivillige med funksjonsnedsettelse: GODT GJENNOMFØRT -pedagogen og utøverne på scenen har funksjonsnedsettelser -fem frivillige med funksjonsnedsettelse rekrutteres ● Brukerledet tilrettelegging på kulturarenaer: GODT GJENNOMFØRT -Kurs for publikumsverter om tilrettelegging må bli en varig del av opplæring for publikumsverter -Opplæring i ‘taktil introduksjon’ til forestilling -Aktiv planlegging og evalueringsgruppe bestående av dansere og amatører med funksjonsnedsettelse som kan være prøvepublikum og avdekke praktiske behov på kulturarenaen ● Synliggjøring av aktiviteten i media: MEGET GODT GJENNOMFØRT -TV 2 nyhetene og Dagsrevyen -Dokumentar 1000 views i sosiale medier -Kunstfilm på digital plattform NOWNESS med 2 millioner følgere

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1476

Prosjektgjennomføring/Metode

2021 Utstillingen Tributary og ‘We Run Like Rivers’ Forestillingen Thank You Very Much av Claire Cunningham kompani ble til utstilling grunnet korona-restriksjoner Seminar: ‘Dans og funksjonsnedsettelse – en verbal motsigelse som dansen trosser’, gjennomført med norske og utenlandske paneldeltakere med funksjonsnedsettelser. 2022 Forestilling: Koreografen Marc Brew (rullestolbruker) skapte forestillingen, ‘un-be-known’ Workshops hver måned våren 2022 (mars til juni) Innspillsgrupper: To møter med til sammen seks personer i to innspillsgrupper Kurs: CODA tok kurs og fikk Tilgjengelighetsmerket fra Norske Kulturarrangører. Delte denne kunnskapen med våre samarbeidsscener. Tilrettelegging: Utstillingen i 2021: -Audiobeskrivelser for videoene i utstillingen tilgjengelige for alle via QR koder i utstillingen samt på vår nettside – Nedlastbar transkripsjon på norsk -Synstolking del av videoen der kunstnerne beskriver hva de gjorde. -Alle områder i utstillingen var tilgjengelige for rullestolbrukere Tilrettelegging av forestillinger, workshops og seminarer 2022: -Tegnspråktolking på audition, ettersnakk, i en forestilling og på seminar -Synstolking av en forestilling

Resultater og resultatvurdering

I 2021 og 2022 gjennomførte vi 4 forestillinger med fokus på funksjonsmangfold på Operaen og Dansens Hus, samt 2 seminar, 4 workshops og installasjon. • 1476 publikummere på forestillinger, workshops og seminarer • 28 kunstnere med funksjonsnedsettelser var involvert • 33 publikummere registrerte at de hadde behov for tilrettelegging • Dokumentarfilmen fra ‘un-be-known’ har totalt 9976 visninger i sosiale medier Læring: Vi hadde flere publikummere med funksjonsnedsettelse enn vanlig på våre forestillinger. Alle våre samarbeidspartnere la inn ekstra rullestolplasser i salen og gjorde bookingsystemet mer tilrettelagt. Det var utfordrende å rekruttere til workshops. Selv om vi var i direkte kontakt spesifikke rullestoldans grupper (Fristil og Step Up) så fikk vi bare to deltakere derfra. Gjennom å dele informasjon med interesseorganisasjonene nådde vi mange, men få tenkte at de var i målgruppen. En tilbakemelding var at de trodde at de ikke hadde nok erfaring til å være med.

Oppsummering og videre planer

Vi vil trekke frem følgende konkrete effekter (flere eksempler i sluttrapporten): ● Økning av publikummer- og deltakertall på forestillinger og workshops ● Økt antall rullestolplasser på scenehusene vi samarbeider med ● Høy synlighet i media for utøvere med funksjonsnedsettelser Videre planer: ● Videreføring av innspillsgrupper med mennesker med funksjonsnedsettelser ● tilgjengelighetsverter på alle forestillinger ● arrangering av inkluderende workshops i forkant av festivalen ● Opprettholde Tilgjengelighetsmerket-sertifiseringen for festivalen med Norske Kulturarrangører

Prosjektleder

Stine Nilsen

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Min dans
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Org.ledd
CODA Oslo International Dance Festival
Beløp Bevilget
2021: kr 414 000
Startdato
02.07.2021
Sluttdato
31.01.2023
Status
Avsluttet