Fast i fisken- om ernæring og matglede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Det er rundt 5000 ryggmargsskadde i Norge og ca 130 blir skadet hvert år. Etter skade må mye læres på nytt og mange mangler overskudd til å lage balanserte måltider. Ryggmargsskadde har sammenlignet med andre behov for færre kalorier og samtidig høyere behov for næringsstoffer. Dårlig balansert kost kan gi negative helsemessige konsekvenser og være utfordrende å snu. Kunnskap om ernæring er derfor spesielt viktig, både for personen og for pårørende som en deler hverdagen med. Praktiske løsninger og tips til enkle næringsrike retter tror vi kan bringe mestringsfølelse og matglede tilbake. Mål og beskrivelse 1. Økt kunnskap om ernæring Et sunt kosthold er alltid viktig, og etter skade kan kroppens behov være endret f.eks pga nevrogen tarm, betennelser og sår. 2. Lære praktiske teknikker I en ny situasjon kan mange lure triks læres av andre. 3. Mestring av «glemte» ferdigheter Mestring av det en trodde en ikke kunne gir inspirasjon til mer innsats. 4. Mulig livsstilsendring Oppmerksomhet rundt matvaner er viktig for å forstå konsekvenser for kroppen. Kunnskap og mestringsfølelse er verktøyene mange trenger for å endre egen livsstil. 5. Matglede og en bedre hverdag Mat er bedre når den nytes. Matglede sammen med familie og venner mener vi gir en bedre hverdag og bedre helse.

Aktivitet/tiltak/metode

Målgruppe: Personer med ryggmargsskader og deres pårørende. Pårørende inkluderes slik at alle har felles kunnskap for å lage balansert hverdagsmåltid som passer for hele familien. Andre funksjonshemmede kan også ha nytte av tiltaket. Innhold i aktivitetene: Vi vil invitere deltagerne til fysisk samling en helg for å ha tid til å ta inn over oss teori, praksis og å dele erfaringer. Seminaret holdes på et hotell som har god tilgjengelighet. Seminaret skal bidra til at hver enkelt har kunnskap om ernæring og hvordan det vi spiser virker inn på egen helse og funksjonsnivå. Like viktig er det å skape mestringsfølelse på kjøkkenet og å inspirere til matglede. Ernæring: Klinisk ernæringsfysiolog ved Sunnaas Sykehus bidrar med informasjon om ernæring for ryggmargsskade, kalori- og næringsstoffsbehov, utfordringer og komplikasjoner med under- og overvekt, andre medisinske implikasjoner, samt tips til de som ønsker å gå opp/ned i vekt. Matglede: Like viktig som teori, er matglede og det å trives på kjøkkenet. Vi setter av god tid til en praktisk del med tips til mestring av kjøkkenoppgaver på en ny måte, og ideer til gode og enkle matretter som vi selv lager. Vi har med oss en kokk som selv er rullestolbruker og representanter fra Norske kokkers landsforening Sørlandet. Det vil avsettes tid til bygging av nettverk for erfaringsdeling og for å styrke inspirasjon og motivasjon til å ta tak i egen livsstilsendring. Evaluering: Før helgen avsluttes vil deltagerne bli bedt om å vurdere faglig innhold, personlig nytte og hvordan de ser for seg egen tilpassing av livsstil. I etterkant av seminaret vil det legges til rette for kontakt på sosiale medier der deltagerne kan fortsette fellesskapet, dele råd og erfaringer, og heie på hverandre. Etikk og utfordringer Opplysninger ved påmelding er ikke sensitive og innhentes kun for å foreta nødvendig tilrettelegging og gjennomføring. Vi ser få utfordringer ut over praktisk logistikk på kjøkkenet som er håndterbart.

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Egen endring Et av målene med seminaret er at deltagerne skal bli motivert for å gjøre endringer i egen livsstil. Seminaret er kun første skritt i en slik endring og den virkelige jobben må gjøres av personene selv. Vi tror vi at en positiv opplevelse på seminaret kan være det som setter i gang den videre prosessen. For å bidra til at de som ønsker å gjøre en livsstilsendring vil vi etablere en gruppe på sosiale medier der deltagerne kan fortsette å støtte og heie på hverandre. Noen av verktøyene som kan hjelpe på vei til å endre egen livsstil er også økt teoretisk og praktisk kunnskap, og økt mestring av ferdigheter som deltakerne har fått gjennom seminaret. Vi er sikre på at de som deltar på seminaret deler kunnskapen med sin familie. Dermed vil hele familien blir inspirert og opplever større fellesskap og matglede. For de personene og familiene som blir inspirert til balansert kosthold vil helsegevinsten være stor.

Plan for gjennomføring

Milepæl 1 teoretisk modul. Som foredragsholder får vi hjelp av klinisk ernæringsfysiolog fra Sunnaas sykehus. Den teoretiske delen vil ha vekt på kalori- og næringsstoffsbehov, utfordringer og komplikasjoner med under- og overvekt, samt andre medisinske implikasjoner. Det vil legges vekt på informasjon og råd som gir bredere forståelse av egen situasjon og hvilke grep en selv kan velge samtidig som matglede står i fokus. Milepæl 2 praktisk arbeid på kjøkkenet Kokken som er ansvarlig for den praktiske delen sitter selv i rullestol og vil også være en rollemodell som på en troverdig måte kan demonstrere hva som er mulig. Han får støtte fra Norske kokkers landsforening Sørlandet. Det vil legges vekt på å vise hvordan bitte små justeringer kan gjøre matlaging praktisk overkommelig og hyggelig. Deltagerne vil deles i grupper og få hver sine retter å lage og hver sin kokk som veileder. Milepæl 3 Rekruttering og praktisk forberedelse Vi vil benytte eget medlemsblad og sosiale medier for å informere om seminaret. I tillegg sender vi invitasjon til alle medlemmer på e-post. Milepæl 4 Gjennomføring Med god forberedelse vil gjennomføring stort sett være logistikk og mindre justeringer under prosjektgruppens ansvar. Milepæl 5 Etterarbeid Vi mener det vil være nyttig å følge opp deltagerne med informasjon og muligheter for deling av videre erfaringer. Vi vil ha en facebookgruppe hvor deltagerne kan holde kontakt, inspirere og heie på hverandre.

Prosjektleder

Ingrid Rebecca Njerve

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Fast i fisken- om ernæring og matglede
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 365 000
Startdato
01.03.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring