Opp av dvalen til aktivitet

Søknadssammendrag

På bakgrunn av at landet har vært nedstengt på grunn av koronapandemien har mennesker med funksjonsnedsettelser ikke hatt de samme mulighetene til å delta i fysisk aktivitet, da mange trenger assistanse for å kunne delta.

Nå som Norge har åpnet opp igjen har Landsforeningen for Ryggmargsskadde planlagt å gjennomføre en aktivitetshelg den 26.-28. november på Oppdal, hvor bevegelseshemmede kan delta i aktivitet innen forskjellige idretter. Det er planlagt, rullestolrugby, parafekting, taekwondo, pistolskyting og snøscooterkjøring. I tillegg til selve aktivitetene har vi vært i kontakt med flere særforbund som vil informere om hvordan de jobber med rekruttering til aktivitet og hva de kan bidra med lokalt gjennom både sine nettverk og også Norges Idrettsforbund sine parakonsulenter.

Det vil også være foredrag om idrett og treningslære for bevegelseshemmede, samt en informasjon om det nye parasenteret i Trondheim. Invitasjon til deltagere er allerede sent ut og vi ser at dette prosjektet er av stor interesse blant de som er i målgruppen.

Etter endt aktivitetshelg vil prosjektgruppen jobbe sammen med de forskjellige særforbundene for å tilrettelegge for at deltagerne få et tilbud lokalt. Dette er utrolig viktig for at deltagerne skal få noe igjen for deltagelse i prosjektet. Vi forventer at de som er deltagere i dette prosjektet finner interesse i å delta i aktivitet også lokalt, og at de vil være gode ambassadører for å rekruttere flere deltager i sitt nærmiljø.

Prosjektleder/forsker

Øyvind Kvernen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Opp av dvalen til aktivitet
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
Kr 500.000
Startdato
15.10.2021