Jeg klarer meg!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

For 12 år siden skrev vi teaterstykket “Gi meg e´pille” – om livet til en gutt med cerebral parese. Nå ønsker vi å skrive en oppfølger hvor hovedpersonen følges ut i voksenlivet. Her møter han nye utfordringer: Hvordan er samfunnet tilrettelagt for en ung mann som vil ha jobb og bo alene? Vi håper å bidra til et høyere kunnskapsnivå hos beslutningstakere. Som en NAV-ansatt sa for 12 år siden: -Jeg lærte mer om livet for en funksjonshemmet gjennom denne forestillingen enn ved flere år i NAV-systemet. Og her ligger vår ambisjon med prosjektet!

Målsetting for prosjektet

– Fortelle hvordan en funksjonshemmet faktisk har det, vise utfordringer og løsninger. – Gi innsikt i hvordan det er for en funksjonshemmet å frigjøre seg fra familien. – Stimulere til meningsutveksling om temaet.

Målgruppe

Funksjonshemmede. Beslutningstakere, administrativt og politisk. Allmenheten

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Teaterforestilling – gjerne med oppfølgende debatt. Første med åpne forestillinger, så med skoleforestillinger.

Fremdriftsplan for prosjektet

Research, skriving manus og musikk Vinter 2020 Forberedelser, prøver Vår 2020 Åpne forestillinger Høst 2020 Skoleforestillinger 2021 (avhengig av samarbeid med Skolesekken)

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Et teaterstykke om livet som ung funksjonshemmet. Vise utfordringer i hverdagen. Hvordan det er å flytte hjemmefra, finne jobb, jakten på kjærligheten

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Forestillingene ble spilt for 1)medlemmer av NHF, 2)studenter ved HIØ, 3)åpent for alle. Dermed nådde vi bredt ut – selv om antallet ble noe lavere enn ønsket.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

200

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble utsatt flere ganger pga av covid. Finansieringen ble heller ikke som planlagt (bl a fikk vi nei fra kommune og fylke). Stykket måtte derfor omarbeides og tilpasses de økonomiske rammene. Uten støtten fra DAM hadde det rett og slett ikke blitt noe teaterstykke. Istedet for et stykke med åtte skuespillere ble det tre. Dermed ble det også andre rammer for regi. Vi fikk heller ikke det spillelokalet vi hadde tenkt og det førte også til endringer. Så her var det mange hindringer. Men siden stykket heter “Jeg skal klare meg!” så kunne vi ikke gi opp og fikk realisert prosjektet til slutt med fire forestillinger. Vi la den ene forestillingen på FN-dagen for funksjonshemmede , 3 des med de andre forestillingene påfølgende dager. Vi kom da tett på jul og det var nok ikke det optimale tidspunktet. Vi er i dialog med NHF om flere forestillinger. Erfaringen er at teater er et godt middel for å få fram informasjon samt sette situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne til debatt. Stykket egner seg godt som utgangspunkt for en påfølgende debatt.

Resultater og resultatvurdering

Responsen fra publikum var uten unntak positiv. I Fredriksstad Blad fikk vi terningkast 5 og en veldig positiv omtale. Undertegnede som produsent er meget fornøyd med det kunstneriske resultatet.

Oppsummering og videre planer

Vi er i dialog med NHF Øst om flere forestillinger. Min vurdering er at stykket med minimale omarbeidelser kan spillet landet over.

Prosjektleder

Jens Olav Simensen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Jeg klarer meg!
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Org.ledd
Kulturoperatøren Kulturværste AS
Beløp Bevilget
2020: kr 150 000
Startdato
31.07.2021
Sluttdato
31.10.2022
Status
Avsluttet