Jakt for alle

Med enkel tilrettelegging har Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) sørget for et svært vellykket pilotprosjekt med jakt, fiske og friluftsopplevelser for sine medlemmer.

– Selv om utbyttet ble dårlig, ble jaktturene en suksess. Nå har vi omsider fått prøvd ut dette, og lært mye som vi kan ta med oss videre, sier prosjektleder Leif Arild Fjellheim i et intervju med magasinet Jakt & Fiske.

Samarbeidsprosjekt

Og bildene fra prosjektet taler for seg. Ved hjelp av enkel tilrettelegging har deltakerne fått ta del i naturopplevelser som ellers har vært vanskelig tilgjengelig. Selv om deltakerne fikk teste terrengrullestoler i løpet av prosjektet er det faktisk lite utstyr som kreves, og det er mulig å bruke ordinære rullestoler i jakt.

I samarbeid med Norges jeger- og fiskerforbund har LARS jobbet med prosjektet Jakt for alle i flere år, og i 2016 fikk de innvilget prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam. Ideen har de hentet fra Sverige, der et tilsvarende tilbud har eksistert siden 2011.

– En fornøyelse

Siden oppstart har det blitt gjennomført jegerprøver og skytetrening for funksjonshemmede og rullestolbrukere på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Høsten 2018 bl de to første hjortejaktene gjennomført – og det ga mersmak!

– Det har vært en fornøyelse å være med på dette. Prosjektet viser hva som er mulig for rullestolbrukere å få til, med bruk av relativt enkle og rimelige hjelpemidler. Målet er å få flere rullestolbrukere til å delta på jakt og fiske, sa Fjellheim til Jakt & Fiske.


Sluttrapport

Bakgrunn

Bakgrunn for prosjektet var at det ikke eksisterer noe fullgodt organisert opplegg for å stimulere rullestolbrukere og funksjonshemmede til spesielt å delta i jakt og tilhørende skyteaktiviteter. Det er kjent at personer med funksjonsnedsettelser kan ha utfordringer både for tilrettelegging, hjelpemidler og manglende infrastruktur i samfunnet, for å delta på forskjellige aktiviteter. Det er og kjent at personer fra denne gruppen; gitt manglende tilrettelegging, tilbud og personlige lyter og forskjellige utfordringer, kan bli isolert fra samfunnet og hjemmeværende. Målsettingen med Jakt for alle prosjektet var derfor å vise vei gjennom et pilotprosjekt at mye er mulig og at rullestolbrukere og funksjonshemmede kan delta i forskjellige friluftsaktiviteter, inkludert jakt og fiske, og at det i mange tilfeller bare skal små endringer til for tilrettelegging for deltagelse og at ofte enkel organisering kun er nødvendig, for å få til mye spennende herunder jakt og fiske.

Oppsummering

Oppsummert har Jakt for alle pilotprosjektet blitt gjennomført som planlagt hvor vi har vært innom mange aktiviteter for skyting, jakt og friluftsliv hvor vi har høstet stor erfaring som blir nyttig å ta med i det videre arbeidet. Konklusjonen er at Jakt for alle pilotprosjekter har vært svært vellykket og vi har sett at det faktisk ikke skal mye til for at funksjonshemmede skal kunne delta på friluftsaktiviteter herunder jakt og fiske. Les mer utfyllende på vedlagt sluttrapport.

Prosjektgjennomføring

Jakt for alle pilotprosjektet ble gjennomført ved at det ble etablert tre lokasjoner i Norge sammen med NJFF lokallagsforeninger. På lokasjon Østlandet ble det Buttentjern jaktskytesenter SA på Ringerike. Buttentjern jaktskytesenter SA (BJSA) består av Ringerike, Jevnaker, Hole og Ådal Jeger- og Fiskeforening. På lokasjon Sørlandet ble det Kristiansand S Jeger- og Fiskerforening, og på lokasjon Vestlandet ble det Karmøy Jeger- Fisker og Naturvernforening. Les mer på vedlagt sluttrapport.

Resultater

Resultatene prosjektet har oppnådd, alt fra kursing, opplæring, deltagelse på forskjellige skyteaktiviteter til jakt, har gitt oss en unik innsikt i hva som kreves for deltagelse på forskjellige friluftsaktiviteter som jakt og fiske som er gull verdt for det videre arbeidet. Les mer på vedlagt sluttrapport.

Antall personer i målgruppen

500

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjekt Jakt for alle_sluttrapport ExtraStiftelsen.pdf

Prosjektleder

Leif Arild Fjellheim

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Jakt for alle
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Org.ledd
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Beløp Bevilget
2016: kr 105 000, 2017: kr 105 000
Startdato
31.12.2015
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet