Informasjonsfilm om Bekkenleddsmerter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Hvert år fødes ca. 60 000 barn i Norge. Mange gravide får bekkenleddsmerter og disse kvinnene trenger kunnskap og riktig hjelp. Både kvinnene selv og samfunnet for øvrig forventer at denne livsfasen skal være en av livets lykkeligste, men i stedet blir disse helt friske kommende og nybakte mødrene smertepasienter. Erfaring sier at disse kvinnene ofte behandles som om de skulle ha ryggplager, selv om bekkenleddsmerter kan arte seg svært forskjellig fra ryggsmerter og skal behandles annerledes. Feil råd og behandling kan gi uheldige konsekvenser og kan i verste fall forverre problemet.

Målsetting for prosjektet

Å gjøre tilgjengelig kunnskap og råd om bekkenleddsmerter for de som rammes.

Målgruppe

Primært gravide kvinner og kvinner som har født. Samt deres pårørende, venner, nettverk, arbeidsgivere og behandlere. Helsevesenet er også en målgruppe.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

7500

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

FORMI og LKB ønsker å lage en informasjonsfilm om bekkenleddsmerter. Gjennomførings- og fremdriftsplanen for dette prosjektet vil baseres på den vellykkede prosedyren som FORMI tidligere har brukt for å lage en film om Modic smerte. Mye av informasjonen som skal presenteres i filmen finnes allerede i dag i ulike former, for eksempel de Europeiske retningslinjene for diagnostisering og behandling av Bekkenleddsmerter og på LKB sin nettside (som jevnlig oppdateres i tråd med siste forskning på feltet). Innholdet vil inkludere bakgrunnsinformasjon om bekkenleddsmerter, råd rundt trening versus avlastning, ugyldiggjøring av råd som ikke hjelper eller som kan bidra til forverring, og mestringsstrategier.

Fremdriftsplan for prosjektet

– Det skrives en kort beskrivelse av idé til film – Produksjonsselskapet får beskrivelsen og relevant faglig beskrivelse – Det skrives et første utkast til et manus – Tilbakemelding på temaer, språk, presentasjon og forslag til endringer – Frem og tilbake via epost frem til et ferdigstilt manus +/- dreiebok – Tegning, og preliminær animasjon – Tilbakemelding på den røff-animerte filmen Ferdigstilling av produksjon til en ferdig film

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målgruppen for prosjektet var kvinner med bekkenleddsmerter samt deres pårørende og behandlere. Bakgrunnen for prosjektet var at mange gravide i Norge får bekkenleddsmerter (tidligere kalt bekkenløsning) og disse kvinnene har ofte ikke tilgang til kunnskap og riktig hjelp. Formålet med filmen var å gi de som rammes av bekkenleddsmerter kunnskap og råd slik at de kan mestre sin hverdag med bekkenleddsmerter best mulig og dermed opprettholde sin livskvalitet, fysiske helse og deltakelse i sosial- og arbeidsliv. Filmen skulle også bidra til å forebygge langvarige plager hos kvinner der bekkenleddsmertene vedvarer etter fødselen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det oppsatte effektmålet ble nådd i ekstremt stor grad. Vi er meget stolte over filmens profesjonalitet og pedagogikk. Resultatene beskrevet under viser til interessen og engasjementet som filmen har skapt både blant målgruppen, blant fagfolk, og blant pårørende.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

35000

Prosjektgjennomføring/Metode

FORMI og LKB (i samarbeid med FHI og ortopedisk klinikken ved OUS) laget en informasjonsfilm om bekkenleddsmerter med økonomisk støtte fra Ekstrastiftelsen. Filmen tok i bruk den mest oppdaterte informasjonen tilgjengelig fra forskning, fra de Europeiske retningslinjene for diagnostisering og behandling av Bekkenleddsmerter, og fra LKB sitt fagråd. Filmen inneholder bakgrunnsinformasjon om bekkenleddsmerter, råd rundt trening og avlastning, ugyldiggjøring av råd som ikke hjelper eller som kan bidra til forverring, og mestringsstrategier.

Resultater og resultatvurdering

Etter lansering i april 2018 har filmen har blitt sett over 32.000 ganger på FHI og OUS sine facebook-sider, og over 6.000 ganger på Youtube. Majoriteten av seerne er kvinner i 35-44 år. Norsk Helseinformatikk AS anser filmen som “informativ og pedagogisk … som så absolutt vil være til nytte for våre lesere, fastleger og pasienter.” Filmen er lenket til i den norske elektroniske legehåndboken og på NHI.no. Lommelegen.no har også inkludert filmen i deres tilbud. Noen spesifikke tilbakemeldinger: Småbarnsmor: «Mannen min har sett den, han ba meg om å legge meg litt mens han ryddet etter middagen» Gravid: «Dette var mer og bedre informasjon enn jeg får hos en time hos jordmoren» Én med langvarige plager: «Den skulle jeg hatt når jeg var gravid», “Den MÅ fastlegen min se!» Manuellterapeut: «En viktig og god film, takk til FORMI» Kiropraktor: «En flott film og bra at alle behandlere ble nevnt» Vi er svært fornøyde med dette resultatet.

Oppsummering og videre planer

LKB-fagrådet vil kontakte Helsenorge.no for å råde om oppdatering av deres informasjonstilbud. LKB fortsetter å følge opp med spredning av filmen via mange kanaler slik som helsestasjoner, fagmiljøer i primær- og sekundærhelsetjenesten, og fagforeninger med blad og hjemmesider.

Prosjektleder

Amy Elise Martinsen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Informasjonsfilm om Bekkenleddsmerter
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Org.ledd
FORMI v/ Oslo universitetssykehus
Beløp Bevilget
2018: kr 207 500
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
30.06.2018
Status
Avsluttet