SlagAppen – Kunnskap redder liv

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Slag er en av Norges mest alvorlige/dødelige sykdommer, og koster samfunnet 7 – 8 milliarder kroner årlig. Slag gir en meget høy mental belastning på familie og omgangskrets. Samfunnskostnader og følgeplager kan reduseres betydelig gjennom raskere behandling av slag. Økt kunnskap blant personer i risikosonen vil gi et bedre grunnlag for å kjenne igjen et slag, og hva man bør gjøre ved et slag. Det vil igjen føre til raskere behandlingstid. Vi vil kjøre en landsdekkende folkeopplysningskampanje målrettet mot personer i risikosonen for slag ved å benytte big data og digitale kanaler.

Målsetting for prosjektet

Overordnet mål: Redde liv og forhindre alvorlige funksjonsnedsettelser. Delmål 1: Forankre FAST-regelen, behandling innen 1,5 time og “hvert minutt teller” hos 50 000 personer. Delmål 2/3/4: 7 500 nye brukere av SlagAppen/Nå ut til 900 000 personer/SlagAppen bidrar til å redde liv.

Målgruppe

Primærmålgruppen er personer i risikosonen for slag og deres pårørende. (Utfyllende beskrivelse av målgruppekriterier i utdypende prosjektbeskrivelse)

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Over 3,5 millioner nordmenn er i dag på sosiale medier. I 2017 var hele 33% av befolkningen over 60 år pålogget (Ipsos). Vi vil benytte sosiale medier for å nå cirka 500 000 mennesker. Blant disse vil vi engasjere 50 000 personer i risikosonen til å gjennomføre en slagtest på nett. Hovedsakelig Facebook og Instagram. Bestått slagtest skal gi deg grunnleggende kunnskap om hvordan kjenne igjen et slag, hva du bør gjøre ved et slag og at hvert minutt teller. Parallelt med slagtesten vil vi kjøre kunnskapskampanjer gjennom andre kanaler som: TV reklame (gratis helligdager), Google-annonsering, programmatisk annonsering og medier. LFS vil bidra med tradisjonell promotering gjennom stands, foredrag og oppmøte på messer. Hensikten med dette er å angripe fra flere plan og skape så mye støy som mulig. Vi forventer å nå over 900 000 personer. Budskapet skal være gjennomgående enkelt og lettfattelig. Vi vil i de fleste tilfeller benytte FAST-regelen, 113, SlagAppen og slagordet “hvert minutt teller” til å forme kampanjeinnhold. Vi vil engasjere personer til å gjennomføre testen ved hjelp av innholdsmarkedsføring, inbound-metoden (markedsføringsteknikk) og belønning.

Fremdriftsplan for prosjektet

Kv.1 2019 Planlegging av kampanjer og tiltak. Produksjon av materiell og test. Kv.2 2019 Testkjøring og spissing av kampanjer. Kv.3 2019 Kjøring og videre spissing av kampanjer Kv. 4 2019 Kjøring av kampanjer, resultat-analyse og evaluering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Slag er en av våre mest alvorlige sykdommer som koster samfunnet 7 – 8 milliarder kroner årlig. Samfunnskostnader og følgeplager kan reduseres betydelig gjennom raskere behandling av slag. Økt kunnskap blant personer i risikogruppen gir et bedre grunnlag for å kjenne igjen et hjerneslag, og hva man bør gjøre ved et slag. Det vil igjen føre til raskere behandlingstid. Målgruppe er personer i risikosonen for slag og deres pårørende. Hovedmålet med kampanjen er å redde liv og forhindre alvorlige funksjonsnedsettelser. Dette innebærer å forebygge gjennom opplysning og forankring av kunnskap. Det innebærer også å få flere brukere av SlagAppen, vår nødmeldingstjeneste som er spesiallaget for hjerneslag og personer uten taleevne. Videre hadde vi 4 delmål: 1. Forankre FAST-regelen, behandling innen 1,5 time og «hvert minutt teller» hos 50 000 personer 2. 7 500 nye brukere av SlagAppen 3. Nå ut til 900 000 personer 4. SlagAppen bidrar til å redde liv

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi oppnådde måloppnåelse på 3 av 4 kvantitative delmål. Resultater delmål 1 (ikke måloppnåelse): Vi oppnådde forankring hos mellom 6 255 og 7 115 unike personer. Rekkevidden var på 89 448 personer og 10 054 åpnet testen i kampanjeperioden. Resultater delmål 2 (måloppnåelse): 9 217. Det tilsvarer cirka en dobling av antall brukere. Det sier oss at det er et behov for SlagAppen. Oppnådd resultat var 22,9 % over målsetning. Resultater delmål 3 (måloppnåelse): Basert på bruttotall har vi nådd ut til minst 2 millioner mennesker med kampanjen. Oppnådd resultat var 122 % over målsetning. Resultater delmål 4 (måloppnåelse): I løpet av 2019 fikk SlagAppen 5 nødmeldinger knyttet til mistanke om hjerneslag. Vi kan ikke påstå at vi har reddet liv i 2019, men vi tør påstå at det er en stor mulighet for at vi enten har reddet liv, eller hindret alvorlige funksjonsnedsettelse

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2000000

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi benyttet sosiale medier for å nå cirka 100 000 mennesker. Blant disse vil vi engasjerte vi 6 500 personer i risikosonen til å gjennomføre en slagtest på nett. Hovedsakelig Facebook og Instagram. Det er meningen at bestått slagtest skal gi deg grunnleggende kunnskap om hvordan kjenne igjen et slag, hva du bør gjøre ved et slag og at hvert minutt teller. Parallelt med slagtesten er det produsert en film som ble med i påske (Discovery) og pinse (TV2) 2019 som TV reklame. LFS har bidratt med tradisjonell promotering gjennom stands, foredrag og oppmøte på messer. Hensikten med dette har vært å angripe fra flere plan og skape så mye støy som mulig. Vi forventet å nå over 900 000 personer, men tallene kan ha vært så store som 2 milloner. Budskapet skal være gjennomgående enkelt og lettfattelig. Vi vil i de fleste tilfeller benytte PSL, 113, SlagAppen og slagordet “hvert minutt teller” til å forme kampanjeinnhold. Vi har engasjert personer til å gjennomføre testen ved hjelp av innholdsmarkedsføring, inbound-metoden (markedsføringsteknikk) og belønning.

Resultater og resultatvurdering

Uten prosjekstøtte til SlagAppen – kunnskap redder liv, ville SlagAppen blitt nedlagt som tjeneste i 2019. I stedet har prosjektet ført til tommelen opp fra Helsedepartementet, nye nettverk og en foreløpig bærekraftig finansieringsmodell. Vi leverte gode resultater på 3 av 4 målbare delmål. Vi skulle gjerne hatt bedre resultater på delmål 1. Dessverre ble det foruten viral effekt, selv med høy premiepott. Alt i alt er vi fornøyd med resultatet, og for SlagAppens del har prosjektet og resultatene som nevnt betydd livets rett.

Oppsummering og videre planer

Basert på bakgrunn og målsetting for prosjektet er vi alt i alt fornøyde med prosjektet. Ikke minst fordi 3 av 4 delmål ble innfridd med god margin, men det viktigste av alt er at vi har gjort en positiv forskjell i mange personers liv. Enten om vi har levert livreddende hjelp i en nødsituasjon eller om vi har tilført kunnskap som kan redde liv på et senere tidspunkt. Slag AS og SlagAppen vil som følge av prosjektet fortsette arbeidet med å opplyse om hjerneslagssymptomer, og tilby nødtjeneste for pasienter uten taleevne.

Prosjektleder

Kristian Fredrik Nørstenæs

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
SlagAppen – Kunnskap redder liv
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Org.ledd
Slag AS
Beløp Bevilget
2019: kr 1 200 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring