HBF Camp 2017

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

HBF Camp er en årlig aktivitetsleir for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. Dette er familier og enkeltpersoner med ulike behov og forutsetninger, men som i stor grad møter de samme utfordringene i det daglige. Utfordringene er store sammenlignet med barnefamilier med funksjonsfriske barn. Arrangementet har gradvis vokst seg til å bli et stort og meget populært arrangement. Det ble i 2016 nok engang notert rekord i antall påmeldinger med 376 deltakere (86 familier, 187 barn hvorav 88 med funksjonsnedsettelse).

Målsetting for prosjektet

Arrangementet er en aktivtetscamp for barn/ungdom med store funksjonsnedsettelser og deres søsken, foreldre eller egne ledsagere. Barna/ungdommene skal oppleve mestring og samhold i kombinasjon med fysiske utfordringer. HBF Camp skal være et treffpunkt for mennesker i samme livssituasjon.

Målgruppe

Familier som har med barn med funksjonsnedsettelse(r). Nye, gamle og potensielle medlemmer i HBF.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

380

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Gjennom aktiviteter, kulturtilbud, utprøving av hjelpemidler, erfaringsutveksling og nettverksbygging, bidrar HBF Camp til at det rettes fokus på mulighetene og ikke utfordringene. Barna/ungdommene skal oppleve mestring og samhold i kombinasjon med fysiske utfordringer. Dette gjennom blant annet en stor energikamp (lagkonkurranse inspirert av NRKs konsept) og en rekke aktiviteter som bading, turer i fjellterreng og underholdning med ulike overraskelsesmomenter. Funksjonshemmede barn/unge er deltakere på lik linje med funksjonsfriske søsken, og det dannes nettverk og gode relasjoner som videreføres når man kommer hjem. Programmet er i hovedsak det samme fra år til år. Dette for å gi forutsigbarhet og trygghet for barna.

Fremdriftsplan for prosjektet

Planleggingen, bestilling av varer og tjenester skjer fortløpende og frem til arrangementet 25.mai 2017 av personene i arrangementskomiteen. En dugnadsgruppe sørger for henting og transport av alle varer og at utstyr opp til Gol. Dugnadsgruppen øker i antall på arrangementets første dag. Alle som bidrar med hjelp til å få gjennomført arrangementet er selv deltaker i HBF Camp sammen med sin familie.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettinga med HBF Camp har vært å skape en arena for barn med funksjonsnedsettelser og deres søsken og foreldre, hvor folk kan møtes, ha det gøy, oppleve mestring og utvide nettverket sitt. HBF Camp arrangeres årlig i regi av Handikappede Barns Foreldreforening, og arrangementet gjøres på dugnad av foreldre.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målsettinga med HBF Camp er og har alltid vært at barn og ungdom og deres familier skal oppleve mestring og samhold gjennom fysiske utfordringer og felles opplevelser med mennesker i samme livssituasjon. Vi mener ut fra subjektive tilbakemeldinger om arrangementet at alle effektmål er nådd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

400

Prosjektgjennomføring/Metode

Arrangementet ble offentliggjort ca 6 mnd før, med åpning av påmelding og bekjentgjøring av program ca 3 mnd før. Det ble valgt elektronisk påmeldingsløsning via Google, og elektronisk betalingsløsning for egenandel via Vipps. Det var ny lokasjon for arrangementet i 2017, og det ble lagt ned litt ekstra arbeid i planlegging av logistikk på nytt sted. HBF Camp hadde varighet på 3,5 dager, med program som gikk fra torsdag til søndag. En arbeidsgruppe på fem personer forberedte arrangementet på dugnad, og dette innebar blant annet å skaffe finansiering, inngå avtaler med artister, skaffe premier til lotteriet, skaffe premier/give-aways til Energikamp-premier (til 192 barn), ta imot/administrere påmeldinger, ha kontakt med hotellet, skaffe samarbeidspartnere og ikke minst gjennomføre hele arrangementet. Til det sistnevnte hadde vi flere støttespillere, hvor arbeidsgruppa i gjennomføringa av arrangementet ble utvidet med 6-8 personer (også foreldre).

Resultater og resultatvurdering

Etter gjennomføring av HBF Camp sendte vi ut en elektronisk brukerundersøkelse for å få evaluering fra deltakerne. Svarprosenten var på underkant av 60 %, og folk var gjennomgående svært godt fornøyd med både innhold, lokasjon og gjennomføring av arrangementet. Arbeidsgruppa var også svært fornøyde med ny lokasjon på Storefjell, som har masse plass og klarte alle utfordringene med å huse over 60 rullestolbrukere og ellers barn med svært store assistansebehov. Totalt var det 467 deltakere på arrangementet, og dette er en økning på hele 42 % fra 2016 (da var det 329 deltakere).

Oppsummering og videre planer

Vi mener at HBF Camp spiller en viktig rolle for vår målgruppe, og det økende antallet deltakere viser at vi klarer å tilby målgruppa noe de setter pris på og trenger. Vi vet at mange knytter varige vennskap på HBF Camp, og at mange drar hjem med erfaringer og opplevelser i bagasjen som bidrar til å styrke pågangsmotet i hverdagen. Vi er godt i gang med å planlegge ny runde med HBF Camp, og påmelding til årets arrangement åpner i dag.

Prosjektleder

Cathrine Bakken

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
HBF Camp 2017
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 150 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet