Ung livsmestring som digitalt likepersonsarbeid

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Mange unge lever med langvarige helseutfordringer. Helsepersonell er opptatt av metoder for kommunikasjon og medvirkning. Likevel opplever få unge at de får uttrykt hvem de er og hva som virkelig er viktig for dem. Alle har ressurser, men hver enkelt må få mulighet til å oppdage ressursene selv for å kunne bruke dem (helsekompetanse).

Ved Ahus har vi siden 2000 utviklet helsefremmende metodikk «Self-Awareness through Values and Emotions», SAVE, for å styrke den enkelte. Metodikken ble prøvd med unge («Ung medvirkning og mestring» 2012-2014) som etterpå beskrev bedre livsmestring og gode forandringer. Gjennom produksjon av nettsiden, «Ung livsmestring» (2020), ville vi nå flere unge med SAVE-metodikken.

Målsetningen nå er å styrke unge med langvarige helseutfordringer gjennom digitalt likepersonsarbeid ut fra nettsiden «Ung livsmestring».

Målgruppen er unge (13-30 år) uavhengig av diagnose og bosted i Norge.

Gjennomføring – metode
Gjennom digitale gruppesamlinger vil likepersoner motivere unge i samme situasjon til å arbeide med «Ung livsmestring» for selvrefleksjon og helsekompetanse. Unge vil delta på alle nivå i prosjektet: utvikling, utprøving og evaluering av likepersonsprogrammet. Først får likepersonene opplæring. Gruppene vil ha 4-5 deltakere og 2 likepersoner. Prosjektleder deltar noe i gruppene og veileder likepersonene.

Ulik gjennomføring:
A. Deltakerne forbereder nettsidens temaer og oppgaver i forkant av fire digitale gruppesamlinger.
B. Deltakerne gjennomfører programmet individuelt mellom en oppstarts- og avslutningssamling.

Tidsplan
Vår 2021: Etablere prosjektet. Opplæring for likepersoner. Rekruttere.
Høst 2021: Gjennomføre digitalt likepersonsarbeid (A-B). Fortløpende rekruttering, evaluering og analyse.
Vår 2022: Avslutte likepersonsarbeid. Oppsummere resultatene, justere programmet. Sluttrapport. Videreformidle kunnskap.

Evaluering
Gjennom prosjektet og etter gruppeløpene beskriver deltakere og likepersoner erfaringene sine gjennom kvalitative intervjuer, samt skriftlig evalueringsskjema.

Resultatspørsmål: Hva motiverer deltakernes gjennomføring? Nettsidens betydning for likepersonsarbeidet? Hvordan påvirkes deltakernes er helsekompetanse og livsmestring? Hvilke forandringer gjennomføres? Resultatene sees i relasjon til tidligere evalueringer.

Vi trenger mer kunnskap om likepersonsarbeid.

Prosjektleder

Karen Therese Sulheim Haugstvedt

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Ung livsmestring som digitalt likepersonsarbeid
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
Kr 294.000
Startdato
26.05.2021