Digitale likepersoner

Søknadssammendrag

MÅLET FOR PROSJEKTET
Hovedmålet med prosjektet er å forebygge ensomhet og skape trygghet i en ekstra usikker hverdag for mange funksjonshemmede.

BAKGRUNN OG BEHOV
Mange funksjonshemmede utgjør høyrisikogruppen for alvorlig sykdom ved koronasmitte. Samtidig rammes funksjonshemmede ekstra hardt av krisen. Mangel på personlig assistenter, dårligere hjelpemiddeltilbud, langt færre aktiviteter osv., gir dårligere helse, dårligere livskvalitet og dårligere liv. Hardest rammes mange av frykten og ensomheten i denne krevende tiden. Det er derfor viktig å skape trygge, digitale møteplasser med godt skolerte likepersoner som være et trygt anker i denne usikre tiden vi står ovenfor.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er funksjonshemmede som er i en krevende livssituasjon, og som trenger støtte og veiledning. Vi forventer at 700 personer vil benytte dette tiltaket.

METODE
Vi vil lage et digitalt kursopplegg for å skolere våre likepersoner til å skape gode digitale møteplasser og ha gode samtaler med utsatte funksjonshemmede. Vi holder på å lage midlertidige digitale plattformer som ligner på Røde kors – kors på halsens plattformer. Vi vil ha plattformer der du kan ringe, chatte eller ha videosamtaler med en eller flere likepersoner. Vi vil innhente kunnskap fra bla. Røde Kors, Selvhjelp Norge og Nasjonalforeningen for folkehelse til å skolere våre likepersoner til å bruke disse plattformene til å skape gode, trygge digitale likepersonsmøter i denne usikre tiden.

TIDSPLAN
15/04/2020 Innhenting av kunnskap
30/04/2020 Invitasjon om digital skolering til våre likepersoner
11/05/2020 Digital skolering av likepersoner
31/05/2020 Digitale plattformer betjenes av flere likepersoner
15/12/2020 Evaluering og rapportering

FORVENTET RESULTAT
Vi forventer at våre likepersoner blir godt skolert til ta i bruk digitale plattformer for å forebygge ensomhet og skape trygghet blant utsatte funksjonshemmede.

Prosjektleder/forsker

Martine Eliasson

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digitale likepersoner
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
Kr 75.000
Startdato
08.04.2020