Lindeveteranene: Hva er viktig for deg?

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det norske samfunnet er enda ikke i mål når det gjelder funksjonshemmedes integrering, selvstendighet og forebygging av diskriminering. Forskning viser at det er en sammenheng mellom diskriminering med økt sårbarhet og risiko for uhelse, dårligere psykisk helse og manglende mestring. Manglende inkludering i barneårene er også en medvirkende årsak til at funksjonshemmede faller utenfor arbeidslivet i voksen alder. Dette prosjektet vil bety at for første gang undersøkes erfaringene til eldre, som i barndommen var i langtidsinstitusjon for funksjonshemmede i Norge, i et livsløpsperspektiv.

Målsetting for prosjektet

Samtalene skal gi støtte, mestring og mening. Lindeveteranene forteller sin historie, blir lyttet til og sett, får historien sin nedskrevet og bidrar i interessepolitisk arbeid. Det betyr reminisens og kognitiv avslutning. Forskningsresultater bekrefter at det kan gi økt velvære og livskvalitet.

Målgruppe

Primærmålgruppen for prosjektet er personer som var elever ved Linde internatskole for poliorammede barn. De eldste Lindeveteranene er nå over 80 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

32

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Lindeveteranene er overleverne som gikk på Linde internatskole for vanføre barn i en periode fra 1947-72. Prosjektet tar sikte på å undersøke den enkelte Lindeveterans erfaringer gjennom dialogmøter på én helgesamling. Norges Handikapforbund (NHF) er arrangør av samlingen. Prosjektgruppen planlegger samlingen sammen med Universitetet i Sørøst-Norge (USN). USN skal undersøke materialet fra samlingen gjennom en kvalitativ studie som skal resultere i fagartikler og/eller rapporter. Et utvalg av deltakerne skal dybdeintervjues. Prosjektet har rekruttert tilstrekkelig antall deltakere. De som ikke ønsker at erfaringene deres skal inngå i forskernes datainnsamling, kan reservere seg. Lavest mulig grad av identifiserbarhet tilstrebes. Samtalene mellom deltakerne om erfaringene deres og rådene de gir for fremtiden skal filmes, i tillegg til å bli nedskrevet av forskere. Noen utdrag av intervjuene vil bli med i filmen. Deltakerne kan selvsagt reservere seg mot å delta i filmen. Deltakelse i filmen innebærer eksponering og identifisering. Det passer nødvendigvis ikke for alle. Filmen og artikler/rapport skal benyttes i NHFs arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede. De skal distribueres av NHF til aktuelle mottakere.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektets planleggingsfase er til og med august 2021. Gjennomføringsfasen er i september 2021. Avslutningsfasen er fra oktober 2021 til rapport/artikkel på norsk og engelsk er publisert og film er ferdig produsert senest innen 31.12. 2022.

Prosjektleder

Sverre Bergenholdt

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Lindeveteranene: Hva er viktig for deg?
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 1 300 000, 2022: kr 100 000
Startdato
02.07.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring