LKB videoprosjekt for redusert smertenivå ved bekkenleddsmerter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse (LKB) er en interesseorganisasjon som er tilknyttet Norges Handikapforbund. LKB arbeider for å ivareta interessene til kvinner med svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter, uansett om de bor i en kommune med behandlere som har spesialkompetanse på bekkenleddsmerter eller ikke. Årlig rammer bekkenleddsmerter 20% av ca. 60 000 gravide, for 5-10% vedvarer smertene etter fødsel. I tillegg rammes et ukjent antall menn og kvinner av ikke-svangerskapsrelaterte bekkenleddsmerter. Bekkenleddsmerter kan gi funksjonsnedsettelser og sosial isolasjon, særlig gange, sitting, trappegåing og ståing blir for mange utfordrende uten kunnskapsbasert veiledning. LKB gjennomførte i oktober 2022 en stor hybrid medlemskonferanse som vi kalte «Sammen», med fokus på fysisk og mental trening, samt samhold, mestring og livsglede. Tilbakemeldinger, både underveis og på evalueringsskjemaene våre etter konferansen, viste at det er et tydelig behov for filmer av bevegelsemønstre. Vi ønsker derfor å lage videoer med demonstrasjon av ulike bevegelsesmønstre. Dette for å forebygge og redusere smertenivået hos dem som rammes av bekkenleddsmerter i dag. Videoene er nyskapende, basert på forskningsbasert kunnskap og skal kunne brukes av både helsepersonell og pasientene selv.

Aktivitet/tiltak/metode

I ulike videoer viser fysioterapeut Britt Stuge forskningsbaserte råd og mestringsstrategier og ugyldiggjøring av råd som ikke hjelper, eller som kan bidra til forverring. Målgruppen vil være alle med bekkenleddsmerter. Universell utforming av videoer vil tilstrebes. Videoene produseres med norsk og engelsk tekst og tale. Video 1: Stå – vise tyngdepunkt ved å svaie for å bevisstgjøre. Video 2: Sitte – vise det ved å dra ut sitteknuter, sitte variert og bak fram. Video 3: Reise seg fra stol – hvordan og hvorfor. Video 4: Gå – vise hvordan en går, si noe om å lange litt ut for å få en naturlig gange, vise skosålen osv. Video 5: Hvile – vise hvilestilling med puter i sideleie og ryggleie. Forklare hvorfor en bør hvile godt. Video 6: Generell film om bekkenleddsmerter, forklart av Britt Stuge. Video 7: Velkomstfilm om LKB, hva vi er og gjør. Videoene 1-5 og 7 legges ut på lkb.no. Video 6 sendes ut til dem som melder seg på en egen markedsføringsliste. Videoene 1-5 vil være for medlemmer. Prosjektet evalueres ved at LKB ber om tilbakemeldinger/evalueringsskjema fra kontakter i medlemsregisteret og markedsføringslisten. Under innspilling er Britt Stuge og innleid profesjonelt produksjonsselskap ved navn “Både Og”, ansvarlige for sikkerheten i felleskap. Britt Stuge kan også trekke videoer fra nettsiden. Vi vil følge gjeldende personvernregelverk, den vil være opt-in med mulighet for enkel opt-out. Frivillige som deltar i markedsføringsarbeidet vil ivaretas av LKBs hovedstyre som vil sørge for at nødvendige forsikringer er på plass og vurdere om andre sikkerhetstiltak er nødvendige for å ivareta deres sikkerhet. LKBs er en pasientorganisasjon av frivillige som har lang erfaring med å utføre prosjekter, og er vant med å tilrettelegge fleksibelt og forutse hvor vi må legge inn alternative planer. Dersom noen ikke kan gjennomføre det som er planlagt, tilpasser vi aktivitetene og finner alternative løsninger for å komme i mål med prosjektet.

Antall deltakere

2000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Videoene er ventet å gi økt kunnskapsnivå, stimulere til egenomsorg, økt fysisk aktivitet, mer frivillig innsats og være lette å finne tilbake til for dem som har sett videoene før. Det er en stor gevinst for målgruppen at videoene publiseres på LKB sine nettsider, slik at alle kan ta dem frem igjen ved behov. For å spre informasjon om videoene, vil frivillige likepersoner delta på stands/posterpresentasjon på relevante konferanser. Vår plan for markedsføring i prosjektet er ambisiøs for LKB. Den skal gjennomføres av frivillige. Dersom det vil bli nødvendig å redusere planlagte tiltak i prosjektet på grunn av prisøkning eller andre uforutsette hendelser, vil hovedstyret legge vekt på å velge bort tiltak som i minst mulig grad reduserer positive virkninger av prosjektet. Videoene ble etterspurt både av deltakerne og foredragsholderne på medlemskonferansen. Dette for å kunne øve selv og for at helsepersonell skal kunne bruke filmene i kommunikasjon med sine pasienter og slik forebygge langvarige bekkenleddsmerter. Det kan gjøre det mulig å fortsette i arbeidslivet på tross av bekkenleddsmerter eller å komme tilbake til arbeidslivet. Det vil også gjøre det mulig å delta mer i både familieliv og annet sosialt liv. Videoene vil derfor ha stor betydning for målgruppen. Før innspilling vil Britt Stuge avgjøre om målgruppen kan utvides ved å inkludere råd for dem med utfordringer fra nedre rygg. Videoene vil lette arbeidet til frivillige i LKB, både likepersoner og andre frivillige. Det vil inspirere LKBs frivillige til å fortsette og bidra med kunnskapsbasert informasjonsarbeid til beste for folkehelsen, også i fremtiden.

Plan for gjennomføring

Gjennomførings- og fremdriftsplanen for dette prosjektet baseres på den vellykkede prosessen som LKB har brukt for å lage Informasjonsfilm om bekkenleddsmerter og 30-sekunders reklamefilm til TV. Medio mars 2023: Koordinator lager kort beskrivelse av idé til film i samarbeid med Britt Stuge til produksjonsselskapet, før koordinator, fagkoordinator og Stuge starter arbeid med manus. Medio april 2023 Fysisk møte: Koordinator presenterer manus for hovedstyret for justering av språk, universell utforming mm. Mai 2023 Digitalt møte: Koordinator presenterer innspilte videoer for hovedstyret, presentasjon av engelsk manus og valg av voice-over stemme basert på forslag fra produksjonsselskapet. Primo juni: Styreleder godkjenner videoer før IT-admin oppretter sider på nettsted for videoer og koordinator starter markedsføring i SoMe . Juni-sept 2023: Produsere postere og brosjyrer. Ansvarlig: Koordinator, fagkoordinator og IT-admin i felleskap. Aug 2023: 2 brukermedvirkere markedsfører filmer på Arendalsuka sammen med Kvinnehelsealliansen. Ansvarlig: Koordinator Nov 2023: 2 brukermedvirkere markedsfører på MUSS-konferansen og 2 brukermedvirkere på World Congress Low Back and Pelvic Girdle Pain. Ansvarlig: Fagkoordinator. 11. feb 2024: Koordinator markerer morsdag i SoMe med fokus på videoene. April 2024: Presentasjon for delegater fra LKBs lokallag i forbindelse med årsmøtet for å motivere til markedsføringsaktiviteter i lokallag. Ansvarlig: Koordinator. Juni 2024: 2 likepersoner markedsfører på Sanitetskvinnenes kvinnehelsekonferanse i Bergen. Ansvarlig: Likepersonskoordinator. Jan – sept 2024: Skrive artikler om videoene og budskapet i dem for relevante magasiner og fagblader. Ansvarlig: Styreleder Okt -nov 2024: Evaluering, revisjon og rapportering. Ansvarlig: Styreleder

Prosjektleder

Evelyn Baklund

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
LKB videoprosjekt for redusert smertenivå ved bekkenleddsmerter
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 308 000, 2024: kr 55 000
Startdato
15.03.2023
Sluttdato
30.11.2024
Status
Under gjennomføring