Mestringstur med kanopadling

Os lokallag oppfordret medlemmene til å prøve en ny aktivitet. Resultatet var en sosial – og ganske fuktig dag.

– Når en i familien har funksjonsnedsettelser vil hverdagen til alle bli påvirka av dette i stor grad. Det er kanskje mange aktiviteter som må velges bort og dette er trist. Vi har tidligere erfart at når vi har invitert til familiearrangement har flere av lokallagets medlemmer vært med. Dette kan godt ha med at når hele familien kan være med blir det lettere å delta. Da støtter og hjelper man hverandre og det blir en positiv og samlende aktivitet, skriver Norges Handikapforbund Os lokallag i søknaden til dette prosjektet.

Trygge omgivelser

Og nylig gjennomførte lokallaget en egen mestringsdag, der medlemmene og deres familier blant annet fikk prøve kanopadling.

– Vi ønsker å motivere lokallagets medlemmer til å tørre å prøve ut en ny og ukjent aktivitet. På denne mestringsturen ønsker vi å inkludere hele familien, skriver de i søknaden.

For mange med kronisk sykdom gjør både smerter, funksjonsnedsettelser eller frykt for å forverre sykdommen sin at de er inaktive. Samtidig viser forskning at fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på livskvaliteten og redusere videre funksjonstap. For veldig mange vil det være avgjørende å ha trygge rammer rundt seg for å våge å prøve nye måter å være fysisk aktiv på, og nettopp derfor er slike dager med lokallaget viktig.

Og på tross av regn ble det «en herlig dag med padling og sosialt samvær», ifølge prosjektleder.

Veiledning og sosialt samvær

På mestringsdagen dro lokallaget på en heldagstur i det vakre Oselvvassdraget fra Røykenes og innover mot Hausdalen i Bergen kommune. Dette er et naturskjønnt område der det er lett å padle og mye vakker natur å oppleve på veien.

Deltakerne fikk innføring i utstyret og hvordan man skal oppføre seg i kanoen for at det skal være trygt. Minst en person i hver kano hadde padlet tidligere, og det ble lagt opp til kyndig veiledning underveis. Etter endt kanotur ble det felles måltid og sosialt samvær.

Prosjektleder

Rita Samdal

Detaljer
Program
Ekspress (vår 2019)
Prosjektnavn
Mestringstur med kanopadling.
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 8 000
Startdato
21.05.2019
Sluttdato
01.01.2021
Status
Under gjennomføring
Flere detaljer

Mer informasjon om søknaden og sluttrapporten til dette prosjektet kan du få ved å kontakte søkerorganisasjonen eller sekretariatet i Stiftelsen Dam.