Besøks- og aktivitetsvenn for sårbare eldre med Berntsen Beinlaus

Søknadssammendrag

I en tid med økt isolasjon og redusert tilbud til de eldre grunnet korona vil vi ta aktiviseringsroboten Berntsen i bruk for å aktivisere og bryte isolasjon hos de eldre. Målgruppen er hjemmeboende eldre som i liten grad kommer seg ut, og som følge av pandemien er mer isolerte og inaktive. Innocom vil sammen med Røde Kors Tønsberg og frivilligheten etablere en tjeneste der de eldre får støtte til å gjennomføre videosamtaler på en enkel og sikker måte med besøksvennen og pårørende, samt lære seg enkle styrke og balanse øvelser med støtte av frivillige gjennom den digitale aktivitetstjenesten Berntsen Beinlaus.

Berntsen gir støtte gjennom videokommunikasjon, motiverer til mer aktivitet gjennom en digital aktivitetskalender som strukturerer hverdagen, gir påminnelser om hverdagsaktiviteter og spiller av videobasert tilpasset treningsprogram. Dette muliggjøres uavhengig av besøksrestriksjoner, teknologiutfordringer og fysisk avstand. Løsningen er intuitiv, utviklet for eldre og det tas høyde for om bruker ikke mestrer moderne teknologi.

Frivillige besøksvenner engasjeres for eldre som har behov for aktivisering og sosial kontakt. Med opplæring og veiledning, skal de følge opp og veilede de eldre i bruk av videokommunikasjon og i treningsprogrammene som er på Berntsen.

Prosjektet starter opp i april 2021 og varer ett år.

Tidsplanen inneholder:
1. Engasjere frivillige og eldre, vår 2021
2. Introduksjonsworkshop og opplæring for alle deltakere, vår 2021
3. Igangsetting hjemme hos de eldre, vår-sommer 2021
4. Workshop for oppsummering og utarbeidelse av erfaringsrapport. Utarbeidelse av rapport, vår 2022
5. Utvikling av opplæringsmetodikk og materiell for anvendelse ved opplæring av nye frivillige og skalering til andre regioner. Høst 2021 – vår 2022.

Prosjektleder/forsker

Trude Viola Nordli

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Besøks- og aktivitetsvenn for sårbare eldre med Berntsen Beinlaus
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
08.04.2021