Besøksvenner med hund på opplevelsesturer – for eldre med demens

Søknadssammendrag

Prosjektet vil skape gode møteplasser for økt sosial og fysisk aktivitet gjennom turopplevelser med hund for hjemmeboende person med demens i Nordre Follo kommune. Per i dag har vi to faste turgrupper med hund for hjemmeboende personer med demens (en i Oppegård Røde Kors og en i Ski Røde Kors) i Nordre Follo kommune. Vi ønsker å utvikle videre aktiviteten om å organisere opplevelsesturer for tidligfase personer med demens. Bruk av hund vil kunne lette samhandlingen mellom Besøksvenn- og vert, samt bidra til økt aktivitet som på den måten påvirker livskvaliteten blant eldre med demens. Måltall er totalt 25 hjemmeboende personer med demens.

Vi organiserer disse tiltakene i perioden mai 2022- juni 2023.

Tiltak 1:
Turer i nærmiljøet – hver på sitt område i Ski og Oppegård en gang i uken.

Tiltak 2:
Opplevelsestur – 5 turer med minibuss til nye spennende steder.

Prosjektgruppen består av prosjektleder, ansatte på distriktskontoret i Viken, frivillige leder for besøkstjeneste både Oppegård og Ski Røde Kors, en frivillig gruppeleder for Besøksvenn med hund og to demenskoordinatorer i Nordre Follo kommune. De to demenskoordinatorene får inn deltakere og gir faglig veiledning undervis, for planlegging og organisering av turene. I tillegg ønsker vi å samarbeide med andre organisasjoner, deriblant DNT i lokallaget og Frivilligsentralen for å få inn flere frivillige som har kunnskap om nærmiljøet, til å bli med på turene.

Rekruttering frivillige:
To hundekurs kjøres i prosjektperioden. Vi vil gjøre målrettet rekruttering for å få inn frivillige med hund som vil være tilgjengelig på dagtid. I tillegg ønsker vi å utdanne en ny frivillig hundeinstruktør som kan kjøre hundekurs. En ny godkjent frivillig hundeinstruktør, som vil være tilgjengelig i Follo, vil gjøre det lettere å organisere hundekurs. Dette kan føre til fremtidig økt aktivitet for Besøksvenn med hund i Follo.

Prosjektleder

Naomi Masuda

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Besøksvenner med hund på opplevelsesturer – for eldre med demens
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 238.000
Startdato
08.04.2022