Bingoturné for fellesskap

Munn- og halskreftforeningen lager tilpasset aktivitet og sosialisering i koronahverdagen.

Bingo har vært en kjærkommen aktivitet for mange av foreningens medlemmer. Nå fortsetter de, men også med mulighet for digital deltakelse, av hensyn til smitteverntiltakene. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

– Å bli behandlet for kreft i munnen og halsen setter sin spor, og mange har utfordringer med tale og spising. Mange trekker seg tilbake fra sine tidligere kretser fordi de ikke lenger taler like tydelig som før, mange snøvler og spytter. Det sosiale aspektet er derfor svært viktig for foreningens medlemmer, da de får muligheten til å møtes med andre som forstår, forteller prosjektleder Carita Teien.

Sammen med andre som forstår

I prosjektet skal Munn- og halskreftforeningen lage en egen bingoturné, der det også blir mulig å delta digitalt. Det tror Teien betyr mye, fordi alle kan delta – sammen med personer i samme situasjon.

– Prosjektet gir muligheten for å komme sammen med andre som forstår. Bingo har historisk sett vært en kjærkommen aktivitet, og vi vet at mange vil sette pris på muligheten. I tillegg betyr det mye å dele et måltid sammen med andre som har de samme utfordringene som en selv, sier hun.

Smitterisiko og sosialt samvær

Dette prosjektet er viktig fordi det ikke har vært kontakt mellom medlemmene siden mars 2020. Bingoen gir et lyspunkt i koronahverdagen og noe felles å glede seg til.

– Fordi gjennomsnittsalderen i foreningen er høy, både blant medlemmer og de tillitsvalgte, har det vært mye usikkerhet knyttet til smitterisiko. Bistand fra organisasjonen sentralt, samt mye ny kunnskap om tekniske og digitale løsninger har vært viktig i denne prosessen, sier Carita Teien.


Søknadssammendrag

Munn- og halskreftforeningen er en forening for mennesker som rammes av kreft i hode- og hals, samt deres pårørende. Behandling for hode- og halskreft er tøff, og de aller fleste får senskader i ulike form. Mye av senskadene sentrerer seg rundt munnen og ansiktet, og påvirker tale, pust, svelg, tygging, og i noen tilfeller utseendet.

Det å komme sammen med andre som også opplever utfordringer med tale, svelg, pust og spising er en lettelse for mange av våre medlemmer. Da behøver de ikke lenger å tenke så mye på de forskjellige utfordringene de har; de er med mennesker som enten forstår, eller opplever de samme utfordringene selv.

Dette er mye av grunnen til at det sosiale i foreningen historisk sett har vært i sentrum, og spesielt bingo har vært en aktivitet som har vært satt stor pris på.

Det har gått lang tid siden medlemmene har kunnet møtes, og det er et stort savn. Det er derfor med stor glede at vi nå skal arrangere en bingoturné, der vi kommer rundt til fem byer (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø) og avholder en bingokveld, med et tilhørende måltid. Alle smittevernstiltak vil ivaretas slik at deltakerne føler seg trygge. For de som ikke vil ta sjansen på å møtes fysisk vil det være mulig å delta digitalt.

Den første bingokvelden avholdes i januar, en måned som selv uten korona bærer preg av lite aktivitet, og deretter én gang i måneden til man har vært i de resterende fire byene.

Prosjektleder

Carita Teien

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Bingoturné – live og digitalt
Organisasjon
Munn- og halskreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 293.000
Startdato
08.10.2020