Brukermedvirkning i behandlingstilbud for hodepine

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Hodepinesykdommer er blant de mest utbredte nevrologiske lidelsene i verden. I utredning og diagnostisering av hodepine er det viktigste verktøyet en hodepinedagbok som loggfører hodepinens hyppighet. Appen Brain Twin er en digital hodepinedagbok som muliggjør effektiv selvrapportering av hodepineanfall. Pasientorganisasjonen Hodepine Norge og Nordic Brain Tech skal i dette prosjektet arbeide for å øke brukermedvirkning i hodepinedagboken som et behandlingsverktøy. Prosjektet vil medvirke til forebyggende helsearbeid ved å gjøre kunnskapsbasert informasjon og pasientopplæring tilgjengelig.

Målsetting

Øke kunnskapsnivå og engasjement blant pasienter med hodepine og migrene som bruker digitalt loggføringsverktøy. Dette skal øke kunnskap om egen sykdom dermed tilrettelegge for bedre behandling og oppfølging av hodepine. Vi skal legge til rette for mestring, økt livskvalitet og sosial deltakelse.

Målgruppe

Primærmålgruppen er migrenepasienter mellom 20-50 år. Det er personer som bruker hodepinedagbok for loggføring av hodepine og/eller migrene.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal øke brukermedvirkning og kunnskapsnivået hos målgruppen og tilrettelegge for de beste forutsetningene for å forstå egen sykdom og grunnlaget for behandling. Pasientopplæring kan gjøre det lettere å motta god behandling og å finne gode løsninger sammen med egen behandler. For å få til dette har vi delt prosjektet i tre deler: 1. Kartlegge, 2. Utforme, og 3. Lansere og Teste. Vi skal kartlegge kunnskapshull i brukergruppen og avdekke misforståelser ved å gjennomføre strukturerte intervjuer med brukerrepresentanter. Vi skal også kartlegge hvilke behov brukerne har for informasjon eller funksjonaliteter i appen Brain Twin. Basert på funn i kartleggingen skal det utarbeides nødvendig informasjon som dekker kunnskapshull. Denne jobben innebærer utvikling av informasjonsskriv, instruksjonsvideoer og lignende, som har spisset budskap i kommunikasjon og design. Prosjektresultatene skal presenteres i de digitale kanalene vi har tilgjengelig gjennom Hodepine Norge og Nordic Brain Tech. Hele prosjektet belager seg på tett kontakt med brukere for å oppnå prosjektresultater som er brukersentrerte og dekker reelle behov.

Fremdriftsplan

Planlagt oppstart er i august 2021 hvor vi starter med aktiviteten "Kartlegge" frem til slutten av september. Vi går inn i aktiviteten "Utforme" fra oktober 2021 til februar 2022, og "Lanserer og Teste" fra mars-mai 2022. Mai er siste måned i prosjektet som også innebærer rapportering til Stiftelsen Dam.

Prosjektleder/forsker

Cathrine Ro Heuch

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Brukermedvirkning i behandlingstilbud for hodepine
Organisasjon
Hodepine Norge
Org.ledd
Nordic Brain Tech AS
Beløp Bevilget
2021: kr 768 000
Startdato
03.08.2021
Sluttdato
31.10.2022
Status
Under gjennomføring