Bussturer i Ålesund og omegn

Søknadssammendrag

Aalesund Røde Kors ,avd .Omsorg fokuserer på tiltak for å motvirke ensomhet samt å stimulere til aktivitet hos eldre. Besøk og andre aktiviteter på institusjon har blitt betydelig redusert under koronapandemien og de eldre har vært mer ensomme nå enn ellers.

Derfor ønsker vi å invitere beboere på institusjon til små turer i omegnen med minibuss, slik at de kan få oppleve noe som virker oppkvikkende i denne tunge tida. Målet er å gi dem et gjensyn med steder de kjenner fra før, og vi tenker at dette kan bli en fin opplevelse og et fint minne i ettertid

Vi planlegger i alt 4 turer , med 2 minibusser på hver tur og turene skal avsluttes med lunchservering på et dertil egnet sted i Ålesund.
For at vi skal kunne kjøre på småveier i omegnen, er en større buss ikke egna til våre turer . En av bussene skal ha plass til rullestolbrukere og 2 frivillige vil være med på hver tur. Når demente skal være med, vil vi at også en pleier eller en pårørende blir med.

Av hensyn til eventuell smittefare, vil passasjerene være fra samme etasje i institusjonen, og vi vil også redusere antall passasjerer i bussene. For eksempel ved å la annenhvert sete stå tomt.
Avdeling Omsorg og besøkstjenesten har godt samarbeid med Ålesund kommune og eldreinstitusjonene i gamle Ålesund ,så vi vil også samarbeide både om hvem som skal være med og om reisemåla på de enkelte turene.

Prosjektleder/forsker

Erna Hjelle

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Bussturer i Ålesund og omegn
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 64.000
Startdato
05.05.2021