– Pandemien har medført en ufrivillig «informasjonskarantene»

For døve og hørselshemmede innvandrere ble covid-19 ekstra vanskelig.

Gjennom fire filmer skal døve og hørselshemmede innvandrere få informasjon om smittevern og covid-19 med internasjonale tegn. I tillegg tekstes filmene på fire ulike språk. Foto: HLF

– Denne gruppen behersker ikke norsk tegnspråk, mangler likepersoner og nettverk i det norske tegnspråkmiljøet. Pandemien har medført en ufrivillig «informasjonskarantene», forteller prosjektleder Joseph Murray.

Gjennom prosjektet, som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, skal derfor HLF lage fire filmer med internasjonale tegn om smittefare, beskyttelsestiltak og covid-19. Filmene skal tekstes på norsk, engelsk og arabisk.

– Målet er at alle i Norge kan være med på de nødvendige tiltakene mot spredningen av covid-19. Vi vil også forsikre oss om at alle døve i Norge som trenger det, har tilgang på nødvendig informasjon dersom de blir syke og skal testes, eller behandles for covid-19, sier Murray.

Mangel på lærere

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Ål folkehøyskole i Hallingdal og Supervisuell i Sandefjord hvor videopptakene ble gjort høsten 2020. Begge virksomhetene har norsk tegnspråk som arbeidsspråk.

– Ål folkehøyskole og kurssenter for døve jobber kontinuerlig med døve innvandrere og vi opplever at gruppen har et stort mangfold av personlige resurser. Mange snakker sitt nasjonal tegnspråk flytenede, og har alle forutsetning for å oppleve en lykkelige gjenstart i Norge, sier Murray, og fortsetter:

– De opplever likevel store hindringer fordi de sliter med tilgang til ressurser som kan støtte deres inkludering i samfunnet på lik linje med andre. Den største mangelvare for gruppen er språkopplæring i norsk tegnspråk og norsk. Det er mangel på lærere som er flytende i norsk tegnspråk og har evne til å kommunisere med mennesker med ulik tegnspråklig bakgrunn.

Internasjonale tegn

Murray tror videobasert informasjon med internasjonale tegn er en god løsning for å gi viktig informasjon.

– Internasjonale tegn er ikke et nasjonalt tegnspråk, men tegnspråklig kommunikasjon som oppstår når døve mennesker med ulik språklig bakgrunn kommer sammen. Prosjektet har valgt å bruke internasjonale tegn for å sikre at en flerspråklig og mangfolding gruppe får nytte av informasjonen om covid-19, sier han.

Rustes for dugnaden

Murray understreker at prosjektet er viktig også utover målgruppen.

– Dugnaden i samfunnet fungerer ikke hvis ikke alle kjenner til dugnaden. For å minske risiko for alle, er det viktig at alle får informasjon om covid-19 på språket de bruker. Prosjektet bidrar til at døve innvandrere og asylsøkere får informasjonen om covid-19 på internasjonale tegn, og dermed kan bli med på samfunnsdugnaden mot covid 19, sier han.


Søknadssammendrag

COVID-19-pandemien har medført en ufrivillig «informasjonskarantene» for en gruppe interseksjonelle døve og hørselshemmede innvandrere/asylsøkere i Norge. Med begrepet interseksjonell synliggjør vi at det er ulike sosiale kategorier som kjønn, rase, etnisitet, religion, sosial klasse, seksuell orientering og funksjonsevne innenfor målgruppen «døve/hørselshemmede innvandrere/asylsøkere». Gruppen er kort sagt sammensatt.

Denne gruppen behersker ofte ikke norsk tegnspråk, og mangler likepersoner og nettverk i det norske tegnspråklige miljøet. Det er også store ulikheter innad i gruppen med hensyn til grad av utdanning og lese- og skriveferdigheter, både på hjemlandets skriftspråk og norsk.

Prosjektets mål er å gi gruppen informasjon om smittefare og beskyttelsestiltak, ved bruk av internasjonale tegn på filmsnutter tekstet på tre ulike språk. Tiltaket er å lage fire filmer med «internasjonalt tegnspråk» om Covid-19 med undertekster på norsk, engelsk og arabisk.

Resultatene distribueres gjennom alle samarbeidspartenes nettverk, samt nettstedene tegn.tv og nydovinorge.no.

Prosjektleder

Joseph Murray

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Covid-19 og døve/hørselshemmede innvandrere/asylsøkere
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
Kr 275.000
Startdato
27.08.2020