Smitteverntiltak ifb. med likepersonbesøk hos eldre hørselshemmede – runde 2

Søknadssammendrag

Koronaepidemien har i særlig grad rammet eldre. Både alder og sykdommer har gjort denne gruppen spesielt sårbar. Mange av disse er allerede enslige og blir fort ensomme når de isoleres og de få aktivitetene som var tilgjengelig blir nedstengt. I tillegg har denne gruppen behov for hjelp med sine høreapparat, både vask og stell, men også skifte av batteri. Uten tilstrekkelig hørsel hjelp blir de også berøvet telefonkontakt med familien. Eldre bor hjemme mye lenger enn tidligere og om de ikke har vedtak på hjemmehjelp, kan en likeperson være den eneste som kommer innom på hjemmebesøk. De som vanligvis går ut savner nå sårt HLF sine lokale «kontordager», et samlingspunkt for sosial kontakt og hjelp med høreapparatene.

For å kunne bistå må våre likepersoner, som også er en godt voksen gruppe, sørge for smittevern etter FHI og myndighetenes retningslinjer. Dette er kostbart og ikke alle lokallag har midler disponible til dette. Det er våre skolerte tillitsvalgte likepersoner som utfører dette arbeidet slik de vanligvis gjør, men nå med smittevern for å sikre egen og brukers helse.

Dette prosjektet ble gjennomført to ganger tidligere med god effekt, i 2020 og 2021. Det ble veldig godt mottatt både av våre likepersoner og de som ble hjulpet. Vi har ca. 22.000 brukere i året som er i kontakt med våre 580 likepersoner. Uten smittevernutstyret ville dette ikke være mulig. I dette nye prosjektet ønsker å gjennomføre to utsendelser i 2022. Med smittevernutstyr vil vi også kunne holde kontorene åpne som i tillegg til det hørsel tekniske er en viktig sosial arena. Vi har i tillegg til våre «faste kunder» også nye brukere som gjerne er ekstra engstelige. Fra den forrige utsendelsen har vi fått den erfaring at utstyret blir raskt oppbrukt og at en sending nummer to blir godt mottatt og benyttet.

Prosjektleder

Nina Ekjord Øyen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Smitteverntiltak ifb. med likepersonbesøk hos eldre hørselshemmede – runde 2
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
10.02.2022