Det er bedre med noen timer i Drammen…

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Norsk Psoriasisforbund (NPF) arbeider for at mennesker med psoriasis, psoriasis artritt, atopisk eksem og andre hudsykdommer skal leve bedre med sin diagnose. NPF har fylkeslag og lokalforeninger over hele landet, og Drammen og omegn Psoriasisforening ønsker å holde et mestringskurs for mennesker som lider av psoriasis og psoriasis artritt. Bakgrunnen for dette er nettopp ønsket om å bidra til at mennesker som lider av en kronisk hudsykdom i vårt lokalmiljø skal kunne komme sammen for å lære mer om hvordan de kan leve bedre med sin sykdom.

Det å leve med en kronisk hudsykdom kan til tider være tøft ikke bare fysisk, men også psykisk. Å leve med en kronisk hudsykdom er en individuell opplevelse, men den kan også ha mange fellestrekk: Det at kroppen blir annerledes fordi man får skjemmende utslett i større eller mindre grad, behandlingen tar mye tid og krefter som gjerne går ut over fritiden og det sosiale livet, og mange opplever perioder med nedstemthet eller depresjoner.

Prosjektets målsetting
Målet med prosjektet er å arrangere et kurs hvor deltakerne skal få økt kunnskap om det å leve med kroniske hudsykdommer. Drammen og omegn PSO ønsker å sette fokus på åpenhet rundt egen sykdom og mener at utveksling av erfaringer mellom deltakerne vil bidra til å skape denne åpenheten. Vi ønsker også at deltakerne skal lære mer om behandling av egen sykdom, og at disse faktorene med økt kunnskap, og erfaringsutveksling vil bidra til at deltakerne kan mestre sin sykdom på en god måte.

Prosjektets målgruppe
Målgruppen for prosjektet er alle med hud- og leddsykdommer i regionen rundt Drammen.

Prosjektplan
Prosjektet vil være ettårig, og ledes av leder i Drammen og omegn PSO, John Marvin Olsen. De øvrige medlemmene i Drammen og omegn PSOs styre vil fungere som prosjektgruppe. Det er allerede innhentet tilbud fra aktuelt hotell om leie av lokaler og servering. Kurset skal avholdes 17. mars 2012 fra kl. 08.00 til 16.00. Antall deltakere estimeres til 50 stk. Kurset vil bestå av foredrag fra dermatologisk sykepleier, og revmatologisk sykepleier som vil snakke om hjemmebehandling og selvpleie av hudsykdommer og psoriasis artritt. I tillegg vil en ernæringsekspert foredra om kostholdsråd rettet mot diagnosegruppen. Og til slutt vil det være gruppearbeid hvor det settes fokus på utveksling av egne erfaringer med egen sykdom, mestring og behandling av den.Kurset vil annonseres i lokalavis, lokal TV og radio, i NPFs medlemsblad Psoriatikeren, og på våre nettsider www.psoriasis.no.Prosjektets betydning
Vi ønsker med dette kurset at deltakerne skal få økt kunnskap om hvordan de kan mestre sin egen situasjon som kronisk syk. Det er påvist at for eksempel en sunn livsstil med sunt kosthold kan forebygge både hudutslett og leddplager. Også det at man kan få motivasjon til å gjennomføre riktig hjemmebehandling kan gjøre at færre trenger å oppsøke helsevesenet så ofte. Det at mennesker som er i samme situasjon møtes og kan dele erfaringer med hverandre, kan føre til at man i større grad aksepterer sykdommen.
Som videreføring av prosjektet vil styret i Drammen og omegn PSO også erverve seg kunnskap gjennom å delta på kurset, kunnskap som vil videreformidles for eksempel i åpne møter som arrangeres lokalt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0175.pdf

Sluttrapportsammendrag

9-11 november 2012 holdt PEF Drammen og omegn hudskole på Lampeland hotell, Lampeland. Det var 30 påmeldte og 28 deltok på kurset som omhandlet mestring i hverdagen gjennom økt kunnskap om det å leve med en kronisk hudsykdom. Det ble lagt vekt på kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling.

Foredragsholdere var mangfoldige og gode.
Hudsykepleier Kristine Fuskeland snakket om “Psoriasis og eksem- sykdom og behandling”, fotterapaut Anita Solberg tok for seg forebygging og avlasting av føttene gjennom daglig stell og pleie. Hudlege Helge Bengtson gjennomgikk utviklingen tiknyttet behandling av psoriasis de siste femti årene og ernæringsfysiolog Dijana Stupar kom med mange gode råd om riktig kosthold i forbidelsen med psoriasis,psoriasisartritt og eksem. PEFs nestleder Kenneth Waksvik hold et innlegg om psoriasisartritt, trygderettigheter og fatique.Dette var svært dyktige foredragsholdere og arrangementet ble meget lærerikt, noe vi mener vil gjør at deltakerene bedre utrustet til å mestre sin sykdom i hverdagen. Kunnskap om egen sykdom og behandling er meget viktig, noe også det sosiale samværet er. På kurset fikk man derfor mulighet til erfaringsutveksling. Erfaringen med sykdommen ble delt og dette ble også satt stor pris på.

Dette var første gang det ble arrangert hudskole i Drammens foreningen, men interessen og etterspørselen for kurset har vært svært stor både i forkant og etterkant. Vi er blitt sterkt oppfordret til å gjennomføre dette igjen.

Prosjektleder/forsker

John Marvin Olsen

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Det er bedre med noen timer i Drammen…
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2012: kr 50 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet