«Dialog om Downs» – samarbeidsprosjekt

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

1250

Fremdriftsplan

Prosjektet har dialogmøter på Zoom annenhver måned over 10 måneder. Det blir opprettet en egen nettside under Downs syndrom Norge sine nettsider hvor all informasjon om "Dialog om Downs" vil være tilgjengelig: Videoopptak, podcast, skriftlige innspill og praktisk informasjon. Deltakere rekrutteres fra Downs syndrom Norge sin medlemsmasse, tillitsvalgte, nettverk og sosiale medier. Ansvarsfordelig: *Prosjektleder og Downs syndrom Norge står for: Rekruttering av deltakere, promotering og invitasjoner til dialogmøter, redigering av lyd og video, publisering av innhold til nettsider, telefontjeneste/epost for oppfølgning av publikum, annen administrasjon. *Dialog i Praksis står for: Innhold/tema i dialogmøter, fasilitering av dialogmøter, forberedelse og debriefing med paneldeltakere. Plan for gjennomføring dialogmøter: "Oppstartsdialog": Innspillsmøte åpent for alle interesserte (uten opptak) med åpne spørsmål og invitasjon til deling av synspunkter på hvilke tema som er ønsket i fremtidige dialogmøter. Erfaringene fra dette møtet gir grunnlaget for fastsettelse av tema for de fire påfølgende dialogmøtene. "Dialog om downs" panelmøter: Totalt fire dialogmøter med fastsatte tema. Dialogene har panel på fem personer, og publikum som kan gi innspill skriftlig via chat eller epost. Opptak av møtene blir til podcast og video. Åpen telefonlinje dagene i etterkant av dialogmøtene besvares av prosjektleder, og gir mulighet for publikum som har behov til å debriefe på vanskelige tema eller følelser som oppstår ved lytting til dialogen. Personer som ønsker kan sende skriftlige innspill til prosjektleder og fasilitører med sine synspunkt på ulike tema. Disse synspunktene publiseres på nettsiden eller taes med inn i dialogmøtene, dersom innsender godkjenner dette.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
«Dialog om Downs» – samarbeidsprosjekt
Organisasjon
Downs syndrom Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 380 000
Startdato
13.03.2023
Sluttdato
31.12.2023