Digital hørselskaffe for høreapparatbrukere og nærpersoner

Søknadssammendrag

I forbindelse med Covid-19 pandemien opplever mange mennesker med nedsatt hørselsevne økt isolasjon og ensomhet da de opplever økte utfordringer i forhold til hørsel og utbytte av sine høreapparater. Det kan være mer krevende for høreapparatbrukere å blant annet høre samtale over telefon eller via digitale møteplattformer som f.eks. Teams, Zoom og Facebook enn det er for normalthørende mennesker. Mange som hører dårlig og bruker høreapparater opplever det som meget krevende å høre hva som blir sagt når munnavlesning ikke er mulig pga pålagt munnbindbruk i offentlige rom.

Prosjektets målsetting er å gi deltakere økt kompetanse om hørsel, høreapparater, hørselsrehabilitering og andre relevante tema, samt at deltakere får et digitalt sosialt treffpunkt hvor de kan møte andre mennesker i tilsvarende situasjon.

Metoden vi ønsker å bruke er å invitere høreapparatbrukere og nærpersoner til å delta på digitale arrangement med ulike tema via videoplattformen, Whereby. Det vil bli lagt til rette for bruk av skrivetolk på hver arrangement for å sikre universal utforming.

Det skal utvikles arrangeres totalt 18 digitale hørselskaffeer med ulike tema i løpet av 12 mnd.

Det forventes at både høreapparatbrukere og deres nærpersoner vil oppleve økt kompetanse og mestring rundt det å høre dårlig, bruk av høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler, samt å håndtere den psykososiale delen rundt det å leve med nedsatt hørsel bedre. Via deltakelse og den gode samtale på den digitale hørselskaffen vil de også finne en møteplass med andre mennesker i samme situasjon. Både på kort og lang sikt vil dette medføre at høreapparatbrukere ikke opplever ensomhet og isolasjon i like stor grad som tidligere, samt at høreapparatbrukere og deres nærpersoner i større grad får en felles forståelse av hva det vil si å høre dårlig.

Prosjektleder/forsker

Jorid Løkken

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital hørselskaffe for høreapparatbrukere og nærpersoner
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
Kr 440.000
Startdato
13.04.2021