Digital innovasjon for sårbare eldre Innlandet

Se video om prosjektet her:


Søknadssammendrag

Mange eldre er sterkt påvirket av samfunnets nedstenging i forbindelse med Covid-19. Våre frivillige innen besøkstjenesten opplever at isolasjon og passivitet har bidratt til økt ensomhet, engstelse, uro, dårlige helse og mindre livsglede hos sine besøksverter. Det er også en stor bekymring for hvordan det står til med andre som sitter isolerte i sine hjem. Ikke alle i målgruppen behersker digitale hjelpemidler som kan bidra til mindre isolasjon.

Røde Kors ønsker å ta i bruk digital innovasjon til fordel for målgruppen sårbare eldre. Vår målsetning er å bidra til at nye digitale hjelpemidler også kan komme denne målgruppen til gode i arbeidet mot ensomhet, og nettbrettet KOMP er en viktig del av dette.

KOMP er norskprodusert, utviklet for mennesker med kognitiv/fysisk funksjonsnedsettelse, og krever ingen teknologiske ferdigheter. En skjerm med én knapp, krever ingen digitale forkunnskaper og er tilpasset for personer med svekket syn og hørsel. KOMP kan bidra til økt sosial kontakt og deltakelse i samfunnet for sårbare eldre.

Nettbrettene vil eies og driftes av våre lokalforeninger og lånes ut til isolerte eldre. Gjennom bruk av våre frivillige og pårørende vil denne målgruppen kunne få økt sosial kontakt, uavhengig av besøksrestriksjoner, teknologiutfordringer og geografisk avstand.

Vi har lokalforeninger med konkrete brukerne som vil prioriteres først, og fungere som pilot for videre implementering. Distriktskontorene står for innkjøp, opplæring og implementering og jobbe for involvering flere områder i fylket.

Tidsplan:
Okt 2020 – Jan 2021 Pilot – Innkjøp, opplæring av frivillige og deltakere
Des 2020 – Mars 2021 Videreutvikling av opplæring, retningslinjer og bruk
Des 2020 – Juni 2021 Kontinuerlig rekruttering og opplæring av resterende brett
Aug 2021 – Okt 2021 Evaluering og plan for videre utvikling og bruk

På lengre sikt er målet at vi kan bidra til innføring av digitale nyvinninger til fordel for både eldre og andre med kognitiv eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Prosjektleder/forsker

Hege Lysholm

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Digital innovasjon for sårbare eldre Innlandet
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 290.000
Startdato
03.10.2020