Digitalt rehabiliteringstilbud til svaksynte og blinde

Norges Blindeforbund vil tilby svaksynte og blinde et midlertidig rehabiliteringstilbud via digitale løsninger.

Norges Blindeforbund vil tilby et rehabiliteringstilbud over digitale kanaler. Her blir synspedagogen filmet for å instruere i bruk av lese-tv. Foto: Norges Blindeforbund

På bakgrunn av koronakrisen ble Norges Blindeforbund nødt til å avlyse deres rehabiliteringskurs. Dette rammet deres kursdeltakere som var i starten av sin rehabiliteringsfase, og kursdeltakere som var i en rehabiliteringsprosess. Dette kan  gi store utfordringer både psykisk og praktisk for den enkeltes hverdag.

Digital rehabilitering

Det er et stort behov for et digitalt tilbud i tiden fremover. Norges Blindeforbund vil gi sine deltakere en digital førstehjelp, som innebærer at de blir tilbudt kurs med mulighet for å snakke med faglærere på rehabiliteringssenteret.

– Det er tenkt å dekke fagområder som ADL (aktiviteter i dagliglivet), IKT, syn, livsmestring, mobilitet og fysisk aktivitet, forteller prosjektleder Jane Forberg.

Forberg forteller at det vil bli mulighet for å motta instruksjonsfilmer, lydspor med instruksjoner og/eller skriftlig materiale. Deltagerene vil bli fulgt opp via telefon.

Ansatte filmer instruksjonsvideo for hvordan man skjærer brød på en trygg måte, da brødmaskiner er borte fra butikkene i disse koronatider. Foto: Norges Blindeforbund

Bedre hverdag

Norges Blindeforbund har mottatt mange positive tilbakemeldinger på dette prosjektet.

– Vi forventer at prosjektet skal bidra til å gjøre hverdagen bedre til synshemmede i rehabiliteringsprosessen, sier Forberg.

Dette er et prosjekt som Norges Blindeforbund ønsker å videreføre i fremtiden. Dette vil øke den digitale kompetansen hos de synshemmede, noe som vi komme samfunnet til gode.

Prosjektet fikk støtte ved Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Ansatte i Norges Blindeforbud forbereder hjemmeoppgaver i synstrening. Her er oppgaven Brochs string. Foto: Norges Blindeforbund

Sluttrapportsammendrag

Etter kurset gjennomførte deltakerne evaluering i form av Questback. Innledningsvis ble det utarbeidet kartleggingsverktøy og undervisningsmateriell i form av manus, filmer og lydspor. Kursdeltakere ble kontaktet over telefon. Metodikken varierte mellom veiledning over telefon og tilsending av undervisningsmateriell. Ved behov kunne vi utdype eller forklare ytterligere dagen etter hvis filmer/lydspor eller manus opplevdes uklare eller ufullstendige.

I de tilfeller der kursdeltaker ikke hadde, eller hadde begrenset digital kompetanse, begrenset metoden seg til veiledning per telefon.

I hovedsak har fjernundervisning gått bedre enn forventet. Selv om vi startet opp igjen kursvirksomheten i september, er det stadig usikkerhet rundt Covid-19 situasjonen. Fremover må det arbeides videre med filmer og lydspor. Vi har et godt grunnlag for å kunne gjennomføre fjernundervisning på nytt. Det er kommet også opp forslag om videreføring av noe digital undervisning på IKT kurs samt oppfølging av synstreningsoppgaver etter kartleggingskurs for personer med hjernerelaterte synsvansker (HRS).


Søknadssammendrag

På grunn av korona pandemien ble vi nødt til å avlyse rehabiliterings kurs. Dette rammet våre kursdeltakere som var i starten av sin rehabiliteringsfase og kursdeltakere som var i en rehabiliterings prosess. Dette kan medføre og gi store utfordringer både psykisk og praktisk for den enkeltes hverdag.

God rehabilitering er nøkkelen til å kunne leve gode liv etter synstap. Det å komme i gang med en tidlig og kontinuerlig rehabiliterings aktivitet gir best resultat for mål gruppas hverdag. Da målgruppa som består av mange eldre og personer er i risikogruppen for Covid-19 er det derfor lite sannsynlig at vi kan gjenoppta helt normal rehabiliteringsdrift i år.

Derfor vil mange ha behov for et digitalt tilbud i en tid fremover. Spesielt nysynshemmede sliter ofte psykisk, og her vet vi at rehabilitering med fokus på nærvær og psykisk mestring har mye å si for livskvaliteten.

Målsetningen er å tilby svaksynte og blinde et midlertidig rehabiliteringstilbud via digitale løsninger, i påvente av at normal kursdrift kan starte igjen.

Målgruppa består av 3 undergrupper: Synshemmede i yrkesaktiv alder, synshemmede over 67 år og personer som har fått synsproblemer etter hjerneslag.

Metode bruk: telefon, video, lydspor og digital fjernundervisning. En til en rehabilitering.

Planlegging og oppstart fase er igang. Det vil bli flere personal ressurser fra 1.mai, dette vil sikre en bedre oppstart. Aktiv undervisning vil starte så fort som mulig etter forberedelse fasen og senest fra 1.juni. I slutten av juni forventer vi at prosjektet har bidratt til at målgruppa har oppnådd mestring og at tilbudet har bidratt til en bedre hverdag.

Prosjektleder

Jane Forberg

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digital rehabilitering
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020