Kontaktperson

Eirik Asker Pettersen

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Organisasjonens overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper funksjonshemmede.

Norges Blindeforbund er en av Stiftelsen Dams oppretterorganisasjoner og har vært medlem siden starten i 1993.

I 2024 har NOrges blindeforbund fått støtte til23prosjektER
det utgjør12.484.380kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har NOrges blindeforbund fått støtte til622prosjekter
totalt har norges blindeforbund fått188.350.964kroner i støtte fra stIftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Norges Blindeforbund:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter