Mandagsforum

Søknadssammendrag

Våre eldste medlemmer har hatt som tradisjon over flere år å møttes til Mandagsforum i Norges Blindeforbund Trøndelags lokaler. Deltakerne er de over 70 år med nedsatt syn. På grunn av pandemien var vi nødt til å sette tilbudet på pause.

Felles for våre medlemmer er at de har gitt uttrykk for at hverdagen er ensom og grå. De har etterspurt vårt treffsted og gitt uttrykk for at de savner fellesskapet.

Målsettingen for prosjektet er at deltakerne får oppleve å være inkludert i en gruppe, og at noe skjer i hverdagen, dette vil igjen føre til økt mestring og livskvalitet. Deltakerne får muligheten til å være sosiale og møte andre mennesker i samme situasjon, dette forebygger isolasjon og ensomhet.

Vi planlegger totalt 16 treff på dagtid (transport, sosialt, servering, underholdning og informasjonsformidling) og 4 informasjonskvelder (2 med fokus på psykisk helse og livskvalitet blant mennesker med synsnedsettelse).

All aktivitet skal gjennomføres i løpet av 2021, og vi håper at dette prosjektet medfører at målgruppen får et aktivt år til tross for koronarestriksjonene.

Prosjektleder

Anja Kathrine Skoglund

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Mandagsforum
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
Kr 124.000
Startdato
02.12.2020