Handy uten å se

I Hurdal lærer blinde og svaksynte å fikse ting i hjemmet på egenhånd.

I samarbeid med

Jan Helge Svendsen fra Blindeforbundet viser frem øvelsesveggen der blinde og svaksynte kan øve seg på praktiske gjøremål i eget hjem. Foto: Anders Kjellevold/Stiftelsen Dam

I de dype skogene på Øvre Romerike, omtrent 20 minutter nord for grunnlovsbygden Eidsvoll, finner du Norges Blindeforbunds kompetansesenter i Hurdal.

Det imponerende senteret inneholdet blant annet overnattingsrom, møterom, egen resturant,  gymsal, svømmehall, og et kaianlegg med naust. Her driver Blindeforbundet mye av sin aktivitet, blant annet med støtte fra Stiftelsen Dam.

Lærer praktiske gjøremål

Et av disse er prosjektet Max Mekker-vegg, som Blindeforbundet har valgt å vise frem i forbindelse med Dam-tur.

Det er en vegg hvor svaksynte og blinde kan øve på praktiske gjøremål i hjemmet, som å skifte lyspære, bruke skrutrekker eller stramme mutteren på kjøkkenkranen.

Under veiledning lærer man å henge opp bilder, sette skruer i betong- og gipsvegger eller spikre opp en hylle. Små oppgaver som mange som er lite nevenyttige vil synes er vanskelig, og som er ekstra utfordrende når man ikke kan se. Veggen er oppkalt etter figuren fra Sesam stasjon, som var kjent for å fikse og reparere.

Hør intervju i Radio Z med Stiftelsen Dams generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Hurdal.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen fikk teste øvelsesveggen. Foto: Anders Kjellevold/Stiftelsen Dam

Viktig å kunne klare seg selv

Assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund, Gunnar Haugsveen, sier at det er viktig for blinde og svaksynte å kunne klare seg selv.

– Alt handler i bunn og grunn om selvstendighet. De betyr mye for selvfølelsen å klare seg selv. Hva vi får til har mye å si for vår psykiske helse, sier han.

Jan Helge Svendsen i Blindeforbundets ungdomsavdeling forteller at mange aldri har fått prøve seg fordi omgivelsene antar at det blir for vanskelig. Prosjektet har gått over all forventning og viser at blinde og svaksynte både kan og vil.

– Det man måtte ha hjelp av naboen til, kan man ordne selv. Særlig yngre brukere er ivrige etter å lære å fikse ting på egenhånd, sier han.

I tråd med filosofien

Da Norges Blindeforbund skulle velge ut et av sine favorittprosjekter til å invitere Stiftelsen Dams generalsekretær Hans Christian Lillehagen til, var det ikke tvil. Det måtte blir senteret på Hurdal og Max Mekker-veggen.

I oktober 2020 ble derfor prosjektet en del av «Dam-tur», der Lillehagen besøker prosjekter som stiftelsen har støttet, sammen med organisasjonene.

Gunnar Haugsveen forklarer at valget falt på Max mekker-veggen fordi fordi det er noe konkret å vise frem, og selvforklarende. En annen grunn er at det passer godt med forbundets filosofi.

Uavhengighet, selvstendighet, det å greie seg selv og få et aktivt liv, er hele filosofien bak det vi driver med.

Gunnar Haugsveen, Norges Blindeforbund

Assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund, Gunnar Haugsveen (f.v.) og Jan Helge Svendsen sammen med Stiftelsen Dams generalsekretær Hans Christian Lillehagen utenfor Blindeforbundets senter i Hurdal. Foto: Anders Kjellevold/Stiftelsen Dam

Dam-tur

Dam-tur er en norgesturne for å markere at Stiftelsen Dam skiftet navn i september 2019.

Dam er et akronym, som står for deltakelse, aktivitet og mestring.

Gjennom «Dam-tur skal generalsekretær Hans Christian Lillehagen besøke alle medlemsorganisasjonene i Dam. Hver organisasjon viser frem sitt favorittprosjekt.

På kartet under kan du følge turen digitalt ved å klikke deg inn på de ulike ikonene:


Rapport

Bakgrunn

Målsetting: Er at «Max Mekker» veggen skal bidra til å gi alle synshemmede og blinde gis mulighet til å trene på daglige ferdigheter som er mer praktisk rettet i forhold til vedlikeholdsoppgaver. Målgruppe: Svaksynte og blinde i alderen 12 år -opp over. Bakgrunn: Det å få et redusert syn eller tap av syn gjør at daglige oppgaver blir vanskelig å utføre eller nesten umulig. Og en synshemming kan medføre til redusert selvstendighet og aktivitetsnivå. Dette kan få følger for den synshemmedes sosiale og psykiske liv. Tap av muligheter og tap av ferdigheter. Det er veldig fort for en som er synshemmet eller som blir synshemmet å bli passiv i forhold til de daglige gjøremålene, fordi det er mer tilrettelagt for å få hjelp av andre, enn til at en lærer det selv, eller at enn tar tilbake gammel lærdom. Ved å trene opp igjen kunnskap, og det å være i aktivitet gir en mestringsfølelse, som igjen bidrar til å stryke selvbilde hos den enkelte.

Oppsummering

Det å gi reelle treningsoppgaver gir mening og det bidrar til forankring til hverdagen. Det å trekke fram nysgjerrigheten på en ufarlig måte, ved at det går an å prøve og ingen ting er galt. Og selv om en ikke skal gjøre det flere ganger er det likevel mye læring i å ha prøvd og utfordret seg selv og dette gir stor selvfølelse og mestring. Fremover er å holde veggen vedlike og oppdatert på det som er gjeldene nå, og hele tiden gjøre den attraktiv.

Prosjektgjennomføring

Ved å se på lignende «vegger» og innspill fra en far til et synshemmet barn. Kom ideen til prosjektet og hvordan veggen skulle se ut til. Det ble da laget en skisse som veggen ble utformet etter. Engasjerte fagfolk til de ulike oppgavene. Snekker, sveiser og elektriker. I tillegg til fagfolk på syn og mestringssenteret. Noe er også tenkt igjennom på bakgrunn av livserfaringer. Så veggen har blitt til basert både på fagkunnskap og livserfaring.

Antall personer i målgruppen

75

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport maxmekker.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Tap av syn gjør daglige oppgaver vanskelig å utføre. Synshemming medfører redusert selvstendighet og aktivitetsnivå. Psykolog Bredahl som selv er blind, skriver: «både å fødes med og bli synshandikappet senere i livet innebærer tap. Tap av muligheter, tap av ferdigheter, tap av frihet og tap av selvverd». En synshemmet blir ofte passiv i forhold til de daglige gjøremålene, fordi det er mer tilrettelagt å få hjelp av andre, enn til at en lærer det selv. Ved å trene på tekniker bidrar det til hjelp til selvhjelp. Fokuset er å gi den synshemmede økt livskvalitet og selvstendighet.

Målsetting

Å kunne gi alle synshemmede og blinde mulighet til å trene på daglige ferdigheter som er praktisk rettet i forhold til vedlikeholdsoppgaver. Disse aktivitetene gir mestringsfølelse. Og er en god kilde til motivasjon. med fokus på hjelp til selvhjelp.

Målgruppe

Synshemmede og blinde barn, ungdom og voksne. Både medfødt og ervervet.

Antall personer i målgruppen

450

Beskrivelse av gjennomføring

De ulike installasjonene vil bli plassert i soner på veggen ut fra ulike gjøremål. Og hver sone vil være fargekodet, fargen vil også gi kontrast til gjøremålet. f.eks mørk farge til hvite brytere. Det vil også bli montert lys kilder som vil være mulig å tilpasse hver enkelt ut fra synshemmingen. Og en høvelbenk med veggplate for å skru inn ulike skruer og slå på spiker. Veggen vil være mulig å bruke fra begge sider, så flere kan benytte den samtidig. Når de ulike installasjoner skal monteres vil synspedagog bli spurt om råd og erfaring fra erfarne synshemmede. Veggen vil være plassert i undervisningsrom, men være tilgjengelig når noen ønsker å trene. For å bli god på teknikker og gjøremål, må det øves mye. Og det er det veggen skal gi mulighet for. Undervisningspersonell og kursledere vil bistå med opplæringen.

Fremdriftsplan

1/1-1/3: gjøre veggen klar med stålkonstruksjon, plater og maling. Montering av ulike installasjoner. 1/3-31/12:veggen klar til bruk for synshemmede. 31/12:Måle veggens effekt med å samle evalueringsresultatene. Og brukerens erfaringer. Overføringsverdien til hverdagen.

Prosjektleder/forsker

Jane Forberg

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Max mekker-Vegg
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 44 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
23.12.2019
Status
Under gjennomføring