Sjef i eget hjem

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

1. Fase: Oppstartsfase med kartlegging av ulikt utstyr og metoder som er tilgjengelig på markedet. Lage en plan for utbygging ut fra behov og relevans. Avklare alternativer for Wayfinding. Starter ved prosjektoppstart og avsluttes 01.06.24. Ansvarlig er prosjektgruppen. 2. Fase: Innkjøp utstyr og montering i rom. Innkjøringsfase før undervisningsstart. Starter april 2024 og avsluttes innen 01.08.24. Ansvarlig er Prosjektmedarbeidere. 3. Fase: Utprøving, tilpasning og opplæring. Kurs/prosjektdeltakerne tar del i undervisning. Starter 01.08.24 og avsluttes 01.07.25. Ansvarlig er Prosjektmedarbeidere. 4. Fase: Bearbeide evaluering og tilbakemeldinger fra undervisningen. Starter 01.09.24 og avsluttes 01.08.25. Ansvarlig er Prosjektleder. 5. Fase: Sluttføring og rapportering. Starter 01.08.25 og avsluttes 15.11.25. Ansvarlig er Prosjektleder.

Prosjektleder/forsker

Jon Magne Sønstabø

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sjef i eget hjem
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 375 000, 2025: kr 25 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
30.11.2025