Hjelp, vi har en blind pasient!

Tenk deg å plutselig få et sprøytestikk i armen uten å ha blitt forberedt på det som skal skje.

I samarbeid med

Videoene skal distribueres til helsepersonell og helsestudenter med mål om å bidra til økt forståelse for utfordringer blinde pasienter møter. Foto: Skjermdump/Mikrofilm

Eller å være tissetrengt, men ikke finne toalettet fordi det er så dårlig merket for dem som ser dårlig. For ikke å snakke om å være sulten, men ikke vite hvor pleieren satte middagstallerkenen, og så står det et tent stearinlys på bordet …

Blinde og svaksynte opplever mye rart i helsevesenet. Derfor har Norges Blindeforbund laget animasjonsfilmer som skal øke kunnskapen om hvordan helsepersonell skal forholde seg til pasienter som er blinde og svaksynte.

Se videoene her:

Lørdag 19. juni 2021 vant filmene i «Hjelp – vi har en blind pasient!» juryens pris på den internasjonale animasjonsfilmfestivalen i Annecy i Frankrike.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi hører historier om blinde og svaksynte som har blitt behandlet dårlig i helsevesenet. De blir ropt opp, men ikke hentet på legekontoret. Resepsjonisten peker og sier «der» når den blinde pasienten lurer på hvor heisen er. Mat blir satt fram uten at pleieren sier fra. Legen kommer inn i rommet uten å presentere seg eller å forberede pasienten på at han/hun skal undersøkes. Det er vanskelig å finne tilbake til rommet, fordi dører ikke er tydelig merket. Informasjon blir ikke gjort tilgjengelig for blinde pasienter. Det er mangel på kunnskap, og ubetenksomhet i møte med synshemmede.

Målsetting

Øke forståelsen og kunnskapen blant helsepersonell, og kommende helsepersonell, om hvordan de skal forholde seg til pasienter som er blinde/svaksynte. Målet er at synshemmede skal bli behandlet med verdighet og respekt i en situasjon hvor de er pasient/hjelpetrengende og ekstra sårbare.

Målgruppe

Helsepersonell samt elever/studenter på helsefagrelaterte studier. Pårørende er også en målgruppe.

Antall personer i målgruppen

400000

Beskrivelse av gjennomføring

Det skal lages en animasjonsfilm rettet mot helsepersonell og helsestudenter som skal øke forståelsen og kunnskapen blant helsepersonell, og kommende helsepersonell, om hvordan de skal forholde seg til pasienter/klienter som er blinde/svaksynte. Det skal også lages en folder med gode råd når man har en synshemmet pasient. Målet er at synshemmede skal bli behandlet med verdighet og respekt i en situasjon hvor de er pasient/hjelpetrengende og ekstra sårbare. Dette vil også kunne komme pårørende som er synshemmede til gode, for eksempel hvis barnet er innlagt på sykehus. For å rekruttere historier fra medlemmene, bruker vi radiokanalen vår, medlemsblad, telefon og sosiale medier. Blindeforbundets rehabiliteringsavdeling vil også være sentrale i prosjektet da de har masse erfaring fra møter med blinde og svaksynte som har vært i hjelpeapparatet på ulike måter. Disse historiene, danner grunnlaget for idé, manusutvikling, dreiebok og ferdig film samt folder. Mikrofilm er et prisbelønt animasjon- og produksjonsfirma som vi knytter til oss. Vi vil bruke animasjon og humor som et grep for å formidle, i stedet for tørr informasjon og pekefinger.

Fremdriftsplan

Januar-april: Forarbeid med innhenting av historier, møter med Mikrofilm og nedtegning av historier. April-august: Manusarbeid, storyboard, animasjon + produksjon av enkel folder September: Overlevering av film/folder Oktober- november: Markedsføring, distribusjon av film og folder Desember: Måling

Prosjektleder/forsker

Mia Jacobsen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Hjelp, vi har en blind pasient!
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Org.ledd
Mikrofilm
Beløp Bevilget
2020: kr 500 000
Startdato
02.01.2020
Sluttdato
02.10.2021
Status
Under gjennomføring