Nye muligheter – for en bedre fremtid

Søknadssammendrag

Den pågående koronapandemien har gjort hverdagen utfordrende for mange i samfunnet, men grupper som i utgangspunktet er mer sårbare står nå spesielt i fare for å rammes av pandemiens negative konsekvenser på levekår. Med dette prosjektet ønsker vi i Norges Blindeforbund å bidra med tilrettelegging for svaksynte og blinde studenter. Målet er at de kan stille med de samme mulighetene som andre studenter.

Vårt tiltak er studiestøtte til blinde og svaksynte studenter ved høyskoler og universitet. Vi vil organisere ukentlige digitale møter der temaene vil dreie seg om motivasjon, gode rutiner, progresjon, studieteknikk og eksamensforberedelse. Studentene kan studere forskjellige fag, ettersom studiestøtten som tilbys ikke er fagrelatert. Studentene vil rekrutteres gjennom NBfU (Norges Blindeforbunds ungdom), som er en organisasjon av og for blinde og svaksynte personer i alderen 14 – 35 år.

Det er sannsynlig at svaksynte og blinde studenter har utfordringer som andre studenter ikke er bevisste på eller ikke kan forstå, og det kan derfor ha stor verdi å diskutere med andre som er i en tilsvarende eller liknende situasjon.

I begynnelsen av prosjektet vil vi ha individuelle samtaler med medlemmene i studiegruppen for å kartlegge status, utfordringer og mål. Deretter vil vi ha gruppesesjoner med en leder. Gruppelederen er rådgiver i rehabiliteringsavdelingen i Norges Blindeforbund og har erfaring av kursundervisning, motivering, bevisstgjøring og stressmestring.

Prosjektet vil vare fra april 2021 til desember 2021. I juli vil det være en pause i møter, men med mulighet for støttende samtaler ved behov. Når prosjektet avsluttes vil deltakerne evaluere studiestøtten.

Målet vårt er å støtte blinde og svaksynte studenter slik at de til tross for de utfordringer som koronapandemien medfører vil klare å fullføre studiene sine. De vil da stille mye sterkere på arbeidsmarkedet.

Prosjektleder/forsker

Sarah Assmuth

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Nye muligheter – for en bedre fremtid
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
Kr 275.238
Startdato
22.03.2021