Praktisk med haptisk for to- og firbeinte

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

For mange synshemmede er førerhunden et viktig hjelpemiddel og det er helt essensielt at ekvipasjen (=bruker+førerhund) har god og trygg kommunikasjon. Brukeren må oppleve at det er trygt og forutsigbart å navigere i omgivelsene og førerhunden er avhengig av tydelige kommandoer for å vite hva den skal gjøre og tydelig respons for å vite om det den har gjort er riktig eller ikke. Når en ekvipasje skal trene er den synshemmede avhengig av å få tolket førerhundens atferd og omgivelsene de ferdes i. Dette kan f.eks være forskjellige hinder, mennesker eller andre hunder. En hjelpetrener kan fortelle dette til den synshemmede med ord eller haptiske signaler. Haptisk kommunikasjon er taktile signaler den synshemmede får tegnet på rygg, skulder eller overarm. Et ord eller en handling har et bestemt tegn/bevegelse, f. eks betyr to klapp på skulderen ja eller en knyttneve som gjør sirkulerende bevegelser på armen betyr kaffe (som i kaffekvern). Man kan også tegne kart på ryggen for å gi den synshemmede oversikt over omgivelsene. At dette foregår uten ord gjør at man kan kommunisere til brukeren uten at førerhunden plukker opp en kommando. Haptisk er også veldig nyttig når flere trener sammen så ikke en hund utfører en kommando ment for en annen. Målet er å gi opplæring i haptisk.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi skal gi opplæring ved å arrangere kurs i lokale førerhundklubber rundt om i landet og vi skal også teste ut metodikken i treningssituasjoner. Målgruppen er landets førerhundbrukere og hjelpetrenere. Prosjektet evalueres med en kvantitativ spørreundersøkelse av førerhundbrukere og kvalitativt intervju med 2 hjelpetrenerne. Det er ingen personvernhensyn. Etiske vurderinger vil være å balansere brukermedvirkning opp mot et system allerede i bruk. Det er ikke rom for å gjøre for mange individuelle tilpasninger hvis en hjelpetrener skal trene med flere samtidig. Vi ønsker å belyse dette i evalueringen. Sannsynlige utfordringer er å gi god nok opplæring innenfor tidsrammen og budsjettet, men vi ønsker å gi mange brukere en hurtig innføring fremfor å kunne gå i dybden med kun noen få. Vi kommer til å søke midler om videreføringskurs.

Antall deltakere

225

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Med haptisk kommunikasjon vil landets førerhundbrukere få et solid verktøy i hundetreningen. De får en bedre kommunikasjon med hunden og en formidling av omgivelsene som gjør en treningssituasjon med hunden mer effektiv og givende. Brukeren kan da respondere mer presist på hundens atferd med belønning og korrigering. Treningen blir også mer autentisk ved at hunden kun respondere på en kommando fra brukeren og ikke fra en hjelpetrener i forkant når hjelpetreneren må gi beskjed om f. eks. en fortauskant eller om det er retningsbytte til venstre. Det blir også lettere for en gruppe å trene tettere sammen ved at en hjelpetrener kan unngå verbal kommunikasjon som kan føre til krysskommandoer (at en annen hund responderer på en gitt kommando).

Plan for gjennomføring

Det meste er klart til oppstart og Hapti-Co har signalisert at de har kapasitet til ett helgearrangement i måneden. Vi har 8 klubber vi ønsker å gi kursing. 1. og 2. kvartal – kurs til førerhundklubben Aktiv (Trøndelag( Kvikk (Møre og Romsdal), Rogaland og Buskerud. 3. og 4. kvartal – kurs til Telemark, Innlandet, Hordaland og Oslo.

Prosjektleder

Eva Skråmestø

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Praktisk med haptisk for to- og firbeinte
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 335 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring