På to hjul i blinde

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

60

Fremdriftsplan

Prosjektleder bestiller el-tandemsykler. Når disse er levert til Blindeforbundet vil disse bli oppbevart på en sikker lagerplass til de er delt ut til deltakerne. Deltakerne settes opp på liste og får låne etter tur. Deltakerne skriver personlige forsikringer på syklene før de blir levert ut. Alle som ønsker å være medlemmer i Tandemgruppen og disses piloter inviteres til felles informasjonsmøte og deretter kurs. Her informeres det om regler for lån av sykler og vedlikehold. Deltakerne er ansvarlige for tandemsyklene i låneperioden. Forslag til egentrening presenteres og datoer for samlede treningsturer og turreiser presenteres. Prosjektgruppen har faste møter der de jobber med planlegging og andre ting som dukker opp. Rekrutering av deltakere til Tandemsykkelgruppen og pilot databasen vil skje kontinuerlig. Prosjektgruppen vil delta på noen av treningsturene og lengre turer.

Prosjektleder/forsker

Sigrun Arnardottir Storaker

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
På to hjul i blinde
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
29.03.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring