Dokumentarfilmen Blind (arbeidstittel)

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Bakgrunn Dette prosjektet startet som et tips regissørene mottok i 2018, samme år som de lanserte sin første kinodokumentar, «For vi er gutta». Tipset pekte i retning av en blind dame som fikk muligheten til å få deler av synet sitt tilbake, i en begrenset periode, for så å miste det igjen. Det skulle skje gjennom en operasjon, bare uker senere. Dokumentaristisk var dette veldig interessant, fordi vi søker å fange avgjørende øyeblikk i menneskers liv og komme tett på folks livsprosesser. Derfor heiv vi oss rundt med kamera. Metode Vi har fulgt hovedkarakter gjennom tre år og flere vendepunkt i livet. Metoden er altså primært et følgedokumentaristisk håndverk, med mål om å fortelle en sann og nær historie om det universelle temaet selvaksept. Vi følger reisen til en person som må lære seg å slippe kontrollen og akseptere seg selv, på godt og vondt, med sine styrker og sårberheter. Vi skal produsere en helaftens dokumentarfilm på 90 minutter som vises på utvalgte kinoer i Norge, samt hos en norsk TV-kanal / strømmetjeneste. Vi skal også lansere filmen på internasjonale filmfestivaler og TV-kanaler. Aktivitet / tiltak Utover den dokumentaristiske metoden ligger det enorme muligheter til aktiviteter og tiltak som kan løfte frem filmen, men kanskje først og fremst tematikken. Dette kan være aktiviteter som panelsamtaler med fagfolk (innen for eksempel psykisk helse), spesialvisninger med medvirkende i filmen eller kronikker i aviser. Vi forventer at filmen skal skape rom for både private og offentlige samtaler om tematikker den berører: Selvaksept, åndelighet, utenforskap, identitet og tilhørighet. Samt samfunnets krav til mennesket og menneskets krav til seg selv. For å stimulere til denne typen aktivitet og samtaler, særlig offentlig, vil vi i produksjonen jobbe med en egen outreach-produsent som forankrer filmen i fagmiljøer og deler av samfunnet for øvrig. Blindeforbundet er en sentral samarbeidspartner i dette arbeidet. Forventet verdi Prosjektet vil blant annet måles i hva slags diskusjon filmen klarer å skape om det å være blind i Norge i dag, men også hvordan det er å være menneske i dagens samfunn. Den vil altså få verdi som et springbrett til samtale og debatt omkring mange aspekter ved livene til folk som etterstreber å delta i samfunnet på like vilkår som andre – samtidig som vi tror den kan resonnere i noe som er gjenkjennbart for alle: Å akseptere tilværelsen slik den er. Det er verdt å nevne at psykisk helse også vil bli en sentral del av filmen, som føles viktig å belyse – i all sin kompleksitet. Vår erfaring fra materialet vårt er at hovedpersonen vår er modig og ærlig i alt hun deler om sitt indre og ytre liv, og hun skaper med det et spennende og verdifullt samtalerom.

Prosjektleder

Knut Inge Solbu

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Dokumentarfilmen Blind (arbeidstittel)
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 900 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 100 000
Startdato
02.12.2024
Sluttdato
02.02.2026
Status
Under gjennomføring