Livet er som strikking – noen dager er rette og noen er vrange

Søknadssammendrag

Norges Blindeforbund Aust-Agder vil med dette prosjektet få blinde og svaksynte ut av en isolert tilværelse ved å legge til rette får å utøve interessen får håndarbeid. Derfor mener vi at dette prosjektet kan være et viktig virkemiddel i åpningen av samfunnet for blinde og svaksynte.

Målsetningen ved prosjektet er å legge tilrette for en arena der synshemmede kan føle seg trygge. Deltakerne får økt ferdighet, mulighet til å bryte ut av sosial isolasjon og bedret helse. Behovet for dette er trolig enda større etter perioden med epedemien. Målgruppen er blinde og svaksynte som er tilknyttet til Norges Blindeforbund Aust-Agder.

Aktivitet 1: Invitasjon sendes ut til medlemmene umiddelbart når svar på søknaden foreligger. Ansvarlig: Prosjektleder/daglig leder Beathe Beckstrøm Holte.

Aktivitet 2: Månedlige strikkekurs fra oktober 2021 til juni 2022 avholdes i Norges Blindeforbund Aust-Agder sine lokaler. Ansvarlig: Prosjektmedarbeider Anne Turid Skarpeteig.

Aktivitet 3: Januar 2022: Tilrettelagt dagstur til en garnprodusent. Ansvarlig: Prosjektleder/daglig leder Beathe Beckstrøm Holte.

Aktivitet 4: April 2022: Inspirasjonsdager med foredrag av Marianne Isager. Ansvarlig: Prosjektleder/daglig leder Beathe Beckstrøm Holte

Aktivitet 5: Mai 2022: Deltakerne viser sine produkter på strikkeutstilling i Arendal sentrum. Ansvarlig: Prosjektleder/daglig leder Beathe Beckstrøm Holte og prosjektmedarbeider Anne Turid Skarpeteig.

Aktivitet 6: desember 2022: Evaluering og rapportering. Ansvarlig: Prosjektansvarlig/daglig leder: Beathe Beckstrøm Holte.

Økte ferdigheter innen håndarbeid, bryte ut av en isolert tilværelse som følge av pandemien. Fylkeslaget vil videreføre aktiviteten etter prosjektets avslutning. Kunnskapen og utarbeidet materiale vil bli delt med hovedorganisasjonen og andre fylkeslag. Gjennom den planlagte utstillingen vil det også bli anskueliggjort hva man kan gjøre selv om man har mistet synet.

Prosjektleder

Beathe Becstrøm Holthe

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktiviteter for sårbare eldre
Prosjektnavn
Livet er som strikking – noen dager er rette og noen er vrange
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
Kr 154.000
Startdato
23.09.2021