Vårt viktigste hjelpemiddel!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Med støtte fra Helsedirektoratet gjennomfører Norsk Regnesentral og Blindeforbundet et prosjekt som ser på grunnopplæring i smartteknologi for synshemmede eldre. Det har siden 2017 gitt oss et godt kunnskapsgrunnlag om utfordringer synshemmede møter i et stadig mer digitalisert samfunn. Vi har identifisert to hovedproblem: 1) Et flertall av norske kommuner tilbyr ikke opplæring i digitale ferdigheter for synshemmede, slik Opplæringslovens § 4 A-2 krever. 2) Mange synshemmede erfarer at læringsprosessen stagnerer og reduseres som følge av manglende oppfølging mellom og etter kurs.

Målsetting for prosjektet

Bidra til økt inkludering av personer med nedsatt syn i det digitale samfunn, i tråd med CRPD. Delmål: – Forbedret kommunalt opplæringstilbud for synshemmede i grunnleggende digitale ferdigheter – Økt satsing på lokale møteplasser for synshemmede med fokus på digitale ferdigheter

Målgruppe

Primærmålgruppen er synshemmede i hele landet. De aller fleste i målgruppen er eldre og de absolutt fleste er i risikogruppen for Covid-19.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet deles inn i 8 kvartaler, Q1-8 Q1: Rekruttering av prosjektansatt Q2: Opplæring av prosjektansatte og utarbeide mal for fremdriftsplaner. Prosjektansatte vil igangsette samarbeid med 4 fylkeslag. Q3-7: Hvert kvartal vil den prosjektansatte planlegge med 4 nye fylkeslag og utføre planen kvartalet etter. Samarbeidet med hvert fylkeslag vil strekke seg over et halvt år. Blindeforbundet sentralt og prosjektansatte vil være tilgjengelig utover denne tiden, etter behov. Planleggingen vil inkludere hvordan fylkeslagene kan fortsette det politiske arbeidet etter at prosjektet er avsluttet og videreføre møteplassene. Aktivitetene vil inkludere: • Kartlegge status på voksenopplæring innen digitale ferdigheter for synshemmede i utvalgte kommuner, planlegge lokalt påvirkningsarbeid og gjennomføre møter med relevante aktører • Planlegge og gjennomføre kurs/møteplasser for å fremme teknologientusiasme, erfaringsutveksling og bidra til at synshemmede finner nye digitale bruksområder • Informasjonsarbeid, inkludert lokal medieomtale Q8: Dokumentere erfaringer og sikre oppfølgingsplaner i fylkeslagene. Dette vil inkludere en rapport om kommunenes tilbud for synshemmede i smarttelefon i lys av Opplæringsloven.

Fremdriftsplan for prosjektet

Q1: Rekruttering Q2: Opplæring og utarbeide mal for fremdriftsplaner Prosjektansatte igangsetter samarbeid med 4 fylkeslag Q3-7: Planlegge prosjektaktiviteter med 4 nye fylkeslag Utføre aktiviteter etter planen med 4 fylkeslag, med fokus på videreføring Q8: Dokumentere erfaringer og sikre oppfølgingsplaner i fylkeslagene. Dette vil inkludere en rapport om kommunenes tilbud for synshemmedes digitale ferdigheter i lys av Opplæringsloven.

Prosjektleder

Eva Skråmestø

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Vårt viktigste hjelpemiddel!
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 433 000, 2022: kr 500 000
Startdato
04.01.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring