Gå foran! Digital veiledning av førerhundekvipasjer

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Prosjektets mål er å forbedre ettertreningen for førerhundbrukere ved å introdusere videobasert fjernveiledning som et supplement til fysisk veiledning på hjemstedet. Dette vil ikke bare øke tilgjengeligheten og fleksibiliteten for veiledning, men også bedre ressursutnyttelsen totalt sett. Førerhunden spiller en avgjørende rolle for synshemmede i å leve selvstendige og aktive liv. Etter opplæringen på førerhundskolen trenger førerhundekvipasjer, bestående av bruker og førerhund, kontinuerlig trening og veiledning for å vedlikeholde, utvikle og tilpasse sine ferdigheter. Denne ettertreningen, som foregår på ekvipasjens hjemsted, er essensiell for å sikre god fungering, forebygge problemer og unngå at uvaner fester seg og medfører tap av bevegelsesfrihet for førerhundbrukeren. Imidlertid er tilgangen på veiledning begrenset og en av tre førerhundbrukere har ikke tilgang til frivillige fra en førerhundklubb i sitt nærmiljø. Avhengig av hvor den synshemmede bor, kan 2-3 timer veiledning medføre 1-3 dagers reisetid for førerhundtreneren. De frivillige hjelpetrenerne har varierende kompetanse og kapasitet. 1 av 3 førerhundbrukere har ikke tilgang til frivillige fra en førerhundklubb i sitt nærmiljø. Det er derfor en betydelig utfordring å sikre rask nok og god nok veiledning for førerhundbrukere. Prosjektets hovedhypotese er at videobasert fjernveiledning av ekvipasjer kan bidra til å opprettholde eller forbedre kvaliteten på treningen og bedre ressursutnyttelsen. Vi vil utvikle og teste metodikk og teknologi for videobasert veiledning som et supplement til fysisk veiledning på hjemstedet, med mål om å tilby mer fleksibel og tilgjengelig veiledning for førerhundbrukere og bedre utnyttelse av trenernes tid og ressurser. Dette innebærer å redusere ventetiden for assistanse og sikre tilgjengelig veiledning uavhengig av brukerens geografiske plassering. For å utvikle en løsning som er akseptabel og effektiv for alle brukere og interessenter legger prosjektet opp til en inkluderende utviklingsprosess, med hyppige tilbakemeldinger fra brukere og interessenter underveis. Med basis i designvitenskap vil vi utvikle, implementere og evaluere løsningen “Videobasert veiledning av førerhundekvipasjer”. Dette betyr at vi tar i bruk en iterativ/syklisk prosess med fokus på teknologiske, sosiale og organisatoriske aspekter. Spesielt vil vi legge vekt på en brukersentrert tilnærming med metoder fra inkluderende tjenestedesign og samskaping. Målet er samtidig å øke kunnskapen om hvordan slike fjernveiledningssystemer kan designes og implementeres, og hvilke effekter de kan ha.

Prosjektleder

Kristin Skeide Fuglerud

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Gå foran! Digital veiledning av førerhundekvipasjer
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
2024: kr 359 000, 2025: kr 824 000, 2026: kr 315 000
Startdato
15.08.2024
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring