Z i telefonen

Norges Blindeforbund ringer nå alle sine medlemmer for å tilby praktisk hjelp i en tid der mange lever i isolasjon.

Gjennom Z i telefonen ringer Norges Blindeforbund til alle sine medlemmer for å tilby praktisk hjelp gjennom en «ringevenn» for dem som nå lever i isolasjon. Foto: Norges Blindeforbund

Isolasjon og ensomhet er ikke fremmed for mange som ikke ser, og slik situasjonen er nå, kan den ramme synshemmede ekstra hardt. Derfor ringer Blindeforbundet alle sine medlemmer for å høre hvordan de har det.

Z i telefonen er støttet av Stiftelsen Dams ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

– Vi har et stort antall eldre medlemmer, og vi vet at alle ikke har det nettverket de trenger, spesielt i situasjonen vi er i nå. Derfor har Blindeforbundet satt i gang «Z i telefonen», som er en nasjonal ringerunde til alle våre medlemmer, forklarer Øystein Hvenekilde Fylling, seksjonsleder for lokalt arbeid i Norges Blindeforbund.

Denne saken er skrevet av Norges Blindeforbund.

Føle seg sett

Blindeforbundet har iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredningen av Covid-19-viruset. Alle kurs og aktiviteter er satt på vent. Fylkeskontorene er i drift, men har ikke åpent for besøk. Dermed forsvinner også møteplassene for mange svaksynte og blinde.

– Det viktigste med disse telefonsamtalene er at folk føler seg sett og opplever at vi bryr oss om dem i en periode som kan være krevende, sier Hvenekilde.

Tilbud om ringevenn

Foruten å slå av en prat, vil fylkeslagene høre om medlemmene får den praktiske bistanden de trenger i hverdagen, og eventuelt om det er noe Blindeforbundet kan gjøre for å bidra til at de får den.

– Alle medlemmene får også spørsmål om de ønsker en ringevenn som kan holde jevnlig kontakt med dem i denne perioden som kan være preget av isolasjon for flere, sier Fylling

Oslo fylkeslag er godt i gang med ringerunden og har fått snakket med en del medlemmer.

– Så langt har tilbakemeldingene fra medlemmene våre vært utelukkende positive, sier Ingrid Strøm-Olsen, som er daglig leder i Oslo fylkeslag.

Z i telefonen handler om at det er viktigere å bli sett enn å se. Foto: Norges Blindeforbund

Sluttrapportsammendrag

Hensikten med prosjektet var å kontakte alle våre medlemmer for å sikre oss at de hadde det bra i en vanskelig tid for landet. I tillegg skulle vi finne ut om de hadde behov for praktisk bistand og/eller en «ringevenn». Med «ringevenn» mener vi en person som holder jevnlig kontakt på telefonen. 209 ønsket en ringevenn og 164 hadde behov for praktisk bistand.

Vi opplevde at prosjektet i hovedsak gikk svært godt etter planen, men ser noen forbedringspunkter:

  • Det var viktig for oss å respondere raskt. Det førte til at ikke alle var like godt koordinerte og at rapporteringen derfor ikke var så konsistent som man kunne ønske seg. Vi tror ikke dette fikk andre praktsike konsekvenser enn at det er en viss underrapportering på om vi ga praktisk bistand eller ikke og hva denne besto i.
  • Vi hadde heller ikke et tilstrekkelig godt system til å registrere hvem vi ikke lyktes med å komme i kontakt med. De fleste steder ble dette løst lokalt og det ble gjort flere forsøk samt sendt SMS. Det var også et fåtall medlemmer vi ikke lyktes med å finne et aktivit telefonnummer til. Vi har imidlertid ikke en sentral oversikt over hvor mange dette gjaldt.

For å bedømme responsen på prosjektet har vi:

  • Samlet tilbakemeldinger via våre ansatte.
  • Alle som fungerte som ringevenn har svart på en kvalitativ spørreundersøkelse.
  • Vi har aktivt invitert til å snakke om innsatsen som jo er rettet mot egne medlemmer. Temaet har blitt behandlet i forskjellig former i politiske styrer og utvalg på alle plan.

Samlet sett har vi fått svært gode tilbakemeldinger på prosjektet og opplever en økt entusiasme rundt medlemspleie og -kontakt i organisasjonen.


Søknadssammendrag

Undersøkelser viser en vesentlig overhyppighet av psykiske lidelser blant synshemmede. Vi vet også at flere av våre medlemmer lever i en tilværelse preget av sosial isolasjon. Dette kan være ekstra belastende nå. På grunn av Corona er alle forbundets aktiviteter og sosiale medlemstiltak blitt avlyste.

Blindeforbundet har ca 9000 medlemmer. Z i telefonen handler om at det er viktigere å bli sett enn å se. Hovedmålet for prosjektet er at alle medlemmer skal kontaktes via telefon av Norges Blindeforbund i denne vanskelige tiden. Vi ønsker å tilby «ringevenn» og vil bidra til å løse praktiske utfordringer alle våre medlemmer.

Flertallet av våre medlemmer er i aldersgruppen 80-90 år. Vi vet at mange i denne gruppa har lav digital kompetanse og kan ha store utfordringer med å få tilgang til informasjon som ikke dekkes i nasjonale medier. Mange er i tillegg avhengige av tjenester fra kommunen sin og trenger hjelp til å få oppdatert informasjon som kun finnes på internett.

Alle de daglige lederne i fylkeslagene ringer derfor rundt til hvert enkelt medlem i sitt fylkeslag. I de større fylkene har fylkeskontorene flere ansatte og frivillige som også vil bidra i prosjektet. Dersom medlemmer har komplekse behov eller åpenbart har det krevende, vil ansatte og likepersoner med særlig kompetanse følge opp disse sakene. Saker som blir vurdert til å ikke kreve særlig kompetanse følges opp av den som ringer, eller daglig leder i fylkeslaget medlemmet tilhører.

Vi regner med å være i mål med prosjektet ved utgangen av Mai. De medlemmene som har ytret ønske om videre oppfølging vil selvsagt få det.

Prosjektleder

Øystein Hvenkilde Fylling

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Z i telefonen
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
200.000
Startdato
03.04.2020