Z i telefonen

Norges Blindeforbund ringer nå alle sine medlemmer for å tilby praktisk hjelp i en tid der mange lever i isolasjon.

Gjennom Z i telefonen ringer Norges Blindeforbund til alle sine medlemmer for å tilby praktisk hjelp gjennom en «ringevenn» for dem som nå lever i isolasjon. Foto: Norges Blindeforbund

Isolasjon og ensomhet er ikke fremmed for mange som ikke ser, og slik situasjonen er nå, kan den ramme synshemmede ekstra hardt. Derfor ringer Blindeforbundet alle sine medlemmer for å høre hvordan de har det.

Z i telefonen er støttet av Stiftelsen Dams ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

– Vi har et stort antall eldre medlemmer, og vi vet at alle ikke har det nettverket de trenger, spesielt i situasjonen vi er i nå. Derfor har Blindeforbundet satt i gang «Z i telefonen», som er en nasjonal ringerunde til alle våre medlemmer, forklarer Øystein Hvenekilde Fylling, seksjonsleder for lokalt arbeid i Norges Blindeforbund.

Denne saken er skrevet av Norges Blindeforbund.

Føle seg sett

Blindeforbundet har iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredningen av Covid-19-viruset. Alle kurs og aktiviteter er satt på vent. Fylkeskontorene er i drift, men har ikke åpent for besøk. Dermed forsvinner også møteplassene for mange svaksynte og blinde.

– Det viktigste med disse telefonsamtalene er at folk føler seg sett og opplever at vi bryr oss om dem i en periode som kan være krevende, sier Hvenekilde.

Tilbud om ringevenn

Foruten å slå av en prat, vil fylkeslagene høre om medlemmene får den praktiske bistanden de trenger i hverdagen, og eventuelt om det er noe Blindeforbundet kan gjøre for å bidra til at de får den.

– Alle medlemmene får også spørsmål om de ønsker en ringevenn som kan holde jevnlig kontakt med dem i denne perioden som kan være preget av isolasjon for flere, sier Fylling

Oslo fylkeslag er godt i gang med ringerunden og har fått snakket med en del medlemmer.

– Så langt har tilbakemeldingene fra medlemmene våre vært utelukkende positive, sier Ingrid Strøm-Olsen, som er daglig leder i Oslo fylkeslag.

Z i telefonen handler om at det er viktigere å bli sett enn å se. Foto: Norges Blindeforbund

Søknadssammendrag

Undersøkelser viser en vesentlig overhyppighet av psykiske lidelser blant synshemmede. Vi vet også at flere av våre medlemmer lever i en tilværelse preget av sosial isolasjon. Dette kan være ekstra belastende nå. På grunn av Corona er alle forbundets aktiviteter og sosiale medlemstiltak blitt avlyste.

Blindeforbundet har ca 9000 medlemmer. Z i telefonen handler om at det er viktigere å bli sett enn å se. Hovedmålet for prosjektet er at alle medlemmer skal kontaktes via telefon av Norges Blindeforbund i denne vanskelige tiden. Vi ønsker å tilby «ringevenn» og vil bidra til å løse praktiske utfordringer alle våre medlemmer.

Flertallet av våre medlemmer er i aldersgruppen 80-90 år. Vi vet at mange i denne gruppa har lav digital kompetanse og kan ha store utfordringer med å få tilgang til informasjon som ikke dekkes i nasjonale medier. Mange er i tillegg avhengige av tjenester fra kommunen sin og trenger hjelp til å få oppdatert informasjon som kun finnes på internett.

Alle de daglige lederne i fylkeslagene ringer derfor rundt til hvert enkelt medlem i sitt fylkeslag. I de større fylkene har fylkeskontorene flere ansatte og frivillige som også vil bidra i prosjektet. Dersom medlemmer har komplekse behov eller åpenbart har det krevende, vil ansatte og likepersoner med særlig kompetanse følge opp disse sakene. Saker som blir vurdert til å ikke kreve særlig kompetanse følges opp av den som ringer, eller daglig leder i fylkeslaget medlemmet tilhører.

Vi regner med å være i mål med prosjektet ved utgangen av Mai. De medlemmene som har ytret ønske om videre oppfølging vil selvsagt få det.

Prosjektleder/forsker

Øystein Hvenkilde Fylling

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Z i telefonen
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
200.000
Startdato
03.04.2020