Hvor er do?

Hva gjør du når behovet melder seg på flyplassen, men du ikke finner fram?

Det er ikke alltid like enkelt å finne fram når man er blind eller svaksynt. Det ønsket Norges Blindeforbund Aust-Agder å gjøre noe med, og nå er en egen reiseguide med praktiske tips og triks lansert. Illustrasjon: William Rudi/Norges Blindeforbund Aust-Agder

For mange blinde er det en realitet når man er ute og reiser, og som igjen gjør at mange vegrer seg for å reise.

– Det er ikke så enkelt å spørre en fremmed om dette. Derfor må man ofte planlegge til og med slike trivielle utfordringer. Når du reiser som blind eller svaksynt på egenhånd er du avhengig av assistanse på mange områder, forteller prosjektleder og daglig leder i Norges Blindeforbund Aust-Agder, Beathe Beckstrøm Holte.

Fikk hjelp via Facetime

Sammen med mannen Arnt, som selv er blind, har hun erfart at det med relativt enkle hjelpemidler lar seg gjøre å overkomme utfordringene.

– Erfaringen til Arnt og meg når Arnt er på reise og assistansen svikter, er at det også lar seg gjøre å bruke teknologi. En gang Arnt satt på Gardermoen fordi flyet var kansellert og han var  plassert på en kafé av assistansen ville han etter to timers venting gjerne ha noe mer å drikke og spise. Da brukte vi Facetime slik at jeg via hans telefon kunne hjelpe han til å finne disken, og også bistå med å finne veien tilbake til bordet der han hadde sittet, forteller hun.

Erfaringene til paret utviklet seg raskt til et ønske om å bistå andre som kanskje har samme utfordring. Resultatet har blitt en reiseguide for blinde.

– Tanken med prosjektet er at man kan få ideer om hva en bør planlegge, og hvordan en kan skaffe seg assistanse i ulike situasjoner, sier Holte.

Vil inspirere til reising

Hun håper reiseguiden kan være en inspirasjon til et mer aktivt liv for blinde og svaksynte som ønsker å reise, enten det er alene eller sammen med andre.

– Mange sitter i dag hjemme og kvier seg til å ta «dørstokkmila», sier hun.

I guiden finner man en samlet oversikt over ulike assistansetjenester, forslag til apper en kan bruke, nettsteder og telefonnummer som kan være til nytte. I tillegg får man en rekke nyttige praktiske tips.

Basert på brukererfaringer

Reiseguiden er i stor grad basert på erfaringer fra synshemmedes egne reiseopplevelser.

– Det har vært svært inspirerende å høre historier synshemmedes reiseopplevelser. For eksempler historien om en gruppe blinde og svaksynte som tok toget fra Moskva til Beijing via den Transsibirske jernbanen. En annen synshemmet som bidro til reiseguiden fortalte om en opplevelser der han som ung skulle reise med tog fra Frankrike til Spania for å treffe sine foreldre. Han kom dessverre på feil tog, og det tok over et døgn ekstra før han kom dit han skulle. Dette var før mobiltelefonens tid og det var nok noen engstelige foreldre som ventet, forteller Holte.

Reiseguiden er laget elektronisk, som gjør det enkelt å oppdatere den dersom opplysninger endres eller det kommer nye innspill som bør tas med. Den blir også trykket opp for dem som ikke kan nyttegjøre seg av den elektroniske versjon. Også en versjon i punktskrift trykkes ved etterspørsel.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange synshemmede møter store utfordringer når en skal ut å reise. Problemer kan være å finne fram på nye steder, benytte kollektive transport midler, være sikker på at ledsagertjeneste fungerer osv. Det dreier seg også om usikkerhet på andre måter. Mange sier at en av grunnene er at en ikke finner et toalett når en trenger det og ikke minst det å finne fram inne på et toalett. Slike barrierer finnes det flere eksempler på. Vi er på jakt etter mestringsstrategier som kan være til hjelp for synshemmede på reise og tar sikte på å utarbeide et reisehefte for synshemmede.

Målsetting

Målgruppen er alle blinde og svaksynte i organisasjonen. Målet vil være å produsere et dokument med nyttige erfaringer for synshemmede under reise. Synshemmede skal få kunnskap om hvordan innhente informasjon, planlegge og gjennomføre reiser på en trygg måte.

Målgruppe

Prosjektet vil ha betydning for alle synshemmede selv om en ikke har deltatt i aktivitetene.

Antall personer i målgruppen

9000

Beskrivelse av gjennomføring

Mestringsstrategier for synshemmede på reise. Gjennomføring av en kvalitetskontroll av den informasjonen som er innhentet ved å teste råd og tips i praksis. I tillegg til å utprøve informasjonen, vil en reise der en benytter kunnskapen som er innhentet så langt, tilføre ytterligere nyttig informasjon i forbindelse med utarbeiding av reiseguiden. Derfor inngår en reise i prosjektet. Dette er ingen form for opplevelsesreise men innsamling av data og erfaringer som vil utgjøre en viktig del av grunnlagt for fremstillingen av reiseguiden. I utgangspunktet kunne denne reisen gått hvor som helst, men forslaget er å reise til Oslo som er Norges hovedstad og der man kan få prøvd ut bruk, av trikk, buss og tog med mer. Fra Aust-Agder til Oslo kan det velges i hvert fall tre ulike reisealternativer. Vi tenker oss at gruppen deles inn i tre, der den ene bruker tog, den andre buss og den tredje fly. Gruppene har til oppgave å notere observasjoner og ting en lærer underveis, slik at dette kan brukes senere. Prosjektet avsluttes med en samling over en dag der alle erfaringer samles opp, skrives ned og sorteres. Det vil også bli gjennomført korte telefonintervjuer for å få mest mulig informasjon som kan videreføres.

Fremdriftsplan

To seminarer høsten 2020. Vinteren 2020/2021 vil vi teste råd og tips i praksis, innsamling av data og erfaringer som innbefatter bruk av forskjellige transportmidler og tilleggstjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne som er på reise. Våren 2021 gjennomfører vi en evaluering- og oppsummeringsseminar. Høsten 2021 ferdigstiller vi en reiseguide med nyttige erfaringer for synshemmede.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mange synshemmede møter store utfordringer når en skal ut å reise. Problemer kan være å finne fram på nye steder, benytte kollektive transport midler, være sikker på at ledsagertjeneste fungerer osv. Det dreier seg også om usikkerhet på andre måter. Mange sier at en av grunnene er at en ikke finner et toalett når en trenger det og ikke minst det å finne fram inne på et toalett. Slike barrierer finnes det flere eksempler på. Vi er på jakt etter mestringsstrategier som kan være til hjelp for synshemmede på reise og tar sikte på å utarbeide et reisehefte for synshemmede.

Målsetting for prosjektet

Målgruppen er alle blinde og svaksynte i organisasjonen. Målet vil være å produsere et dokument med nyttige erfaringer for synshemmede under reise. Synshemmede skal få kunnskap om hvordan innhente informasjon, planlegge og gjennomføre reiser på en trygg måte.

Målgruppe

Prosjektet vil ha betydning for alle synshemmede selv om en ikke har deltatt i aktivitetene.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

9000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Mestringsstrategier for synshemmede på reise. Gjennomføring av en kvalitetskontroll av den informasjonen som er innhentet ved å teste råd og tips i praksis. I tillegg til å utprøve informasjonen, vil en reise der en benytter kunnskapen som er innhentet så langt, tilføre ytterligere nyttig informasjon i forbindelse med utarbeiding av reiseguiden. Derfor inngår en reise i prosjektet. Dette er ingen form for opplevelsesreise men innsamling av data og erfaringer som vil utgjøre en viktig del av grunnlagt for fremstillingen av reiseguiden. I utgangspunktet kunne denne reisen gått hvor som helst, men forslaget er å reise til Oslo som er Norges hovedstad og der man kan få prøvd ut bruk, av trikk, buss og tog med mer. Fra Aust-Agder til Oslo kan det velges i hvert fall tre ulike reisealternativer. Vi tenker oss at gruppen deles inn i tre, der den ene bruker tog, den andre buss og den tredje fly. Gruppene har til oppgave å notere observasjoner og ting en lærer underveis, slik at dette kan brukes senere. Prosjektet avsluttes med en samling over en dag der alle erfaringer samles opp, skrives ned og sorteres. Det vil også bli gjennomført korte telefonintervjuer for å få mest mulig informasjon som kan videreføres.

Fremdriftsplan for prosjektet

To seminarer høsten 2020. Vinteren 2020/2021 vil vi teste råd og tips i praksis, innsamling av data og erfaringer som innbefatter bruk av forskjellige transportmidler og tilleggstjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne som er på reise. Våren 2021 gjennomfører vi en evaluering- og oppsummeringsseminar. Høsten 2021 ferdigstiller vi en reiseguide med nyttige erfaringer for synshemmede.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettingen var å finne mestringsstrategier som kan være til hjelp for synshemmede på reise samt utarbeide en reiseguide med råd og tips for blinde og svaksynte. Målgruppen er blinde og svaksynte og deres ledsagere. Bakgrunnen for prosjektet er at gruppen blinde og svaksynte har store utfordringer når en skal en skal ut og reise. Dette handler om praktiske utfordringer som å finne frem til toalettet, men også kunnskap om hva slags assistansetjenester man kan benytte seg av. Videre handler det om hva en bør ta rede på ved innsjekking på hoteller og hvordan en kan på best mulig måte forberede seg når en skal reise. Det handler også om hva en skal legge vekt på når det gjelder trygghet og sikkerhet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

I søknadskjema er det beskrevet en prosess med samlinger samt en studiereise. Sluttmålet er å utarbeide en reiseguide med råd og tips for blinde og svaksynte. Prosjektet er gjennomført slik det er beskrevet og reiseguiden er ferdig utarbeidet lagt ut på nettsiden til Norges Blindeforbund Aust-Agder og facebooksiden og vil bli trykket i punktskrift og svart etter behov. Den vil være tilgjengelig for alle blinde og svaksynte i hele landet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

9000

Prosjektgjennomføring/Metode

Metoden som er anvendt er innhenting av erfaringer fra synshemmede som har reist mye og erfaringer fra 15 prosjektdeltakere. Dette er gjort ved å avholde 3 seminarer samt en erfaringsreise fra Arendal til Oslo med 3 forskjellige reisemåter, tog, buss, fly og lokale transportmidler. Reiseguiden er utviklet med bakgrunn i disse aktivitetene samt en innspillsfase der deltakerne har kommet med forslag til utforming og innhold.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet ble gjennomført i en tid med koronasmitte, dette førte til at prosjektet ble noe utsatt, men vi fikk anledning til å gjennomføre det som planlagt. Vi har fått tilbakemeldinger på at reiseguiden oppfattes som relevant og god.

Oppsummering og videre planer

Dette prosjektet har vist at det er stor interesse fra målgruppen for å reise både for å oppleve kulturelle aktiviteter og også besøke familie og venner. Det å kunne bevege seg fritt har mye med likestilling og aktiv deltakelse i samfunnet. Det er også blitt det å føle seg trygg på reise har stor betydning når det gjelder å bryte ut av isolasjon og øke selvtilliten. I og med at prosjektet har ført til utarbeidelse av en reiseguide har også prosjektet stor betydning etter at det er fullført. Prosjektet vil bli videreført ved at reiseguiden vil bli jevnlig oppdatert og ajourført.

Prosjektleder

Beathe Beckstrøm Holte

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Hvor er do?
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
2020: kr 147 000
Startdato
01.09.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet