Filmopplevelser for synshemmede

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Film er en kulturell uttrykksform som tradisjonelt ekskluderer blinde og synshemmede. I 2017 ble det påbudt med synstolkning for alle norske filmer som har fått offentlig støtte når de skal vises på kino. NRK har også nylig begynt å tilby synstolkning på et begrenset utvalg av serier. Per i dag er det få norske filmprodusenter som selv har tatt initiativ til synstolkning før det ble påbudt. Mange oppfatter synstolkning som en ekstra unødig kostnad. Det avslører en manglende bevissthet omkring viktigheten av å tilgjengeliggjøre film for alle. Tiden er moden for å utvide tilbudet.

Målsetting

Overordnet mål er å bidra til at alle audiovisuelle produksjoner som er offentlig tilgjengelige i Norge, uansett hvordan og hvor, på sikt skal ha synstolkning, samt synstolkning utvidet til å formidle undertekst på andre språk enn norsk allment tilgjengelige, på linje med teksting.

Målgruppe

Barn, eldre og voksne som er avhengige av synstolkning for å oppleve film, serier, og andre audiovisuelle produksjoner.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi har innledet samarbeid med NRK om testing av ulike former for uttrykk på synstolkninger tilpasset målgrupper og format. Dette arbeidet består i både testing underveis for grupper av brukere og aktiv innhenting av tilbakemelding på ferdig synstolkning. NRK vil klarere rettigheter og tilgjengeliggjøre filmene, seriene, programmene i sin nettspiller. NBF vil bistå med å rekruttere brukergrupper og organisere fora for tilbakemelding. Samarbeid med appene Movie Actiview, MovieReading, og det norske selskapet Nokut om best mulig tilgjengeliggjøring av synstolkning for norske brukere. Samarbeid med norske filmfestivaler om å tilby synstolkning som en del av sitt festivaltilbud, samt muligheten for integrert synstolkning av fremtidige filmer. Sikre at produsert synstolkning følger filmen/serien/programmet på alle platformer der de blir publisert for visning, abbonnement, leie eller salg. Dette gjelder foruten NRK, først og fremst Netflix, Viaplay, TV2 Sumo, iTunes, Aftenposten TV, samt formidling via Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken. Arbeid med bransjens kompetanse på synstolkning sammen med Norges Blindeforbund mot Navio, Filmforbundet, Produsentforeningen og NFI.

Fremdriftsplan

I 2018 skal vi utvikle, teste og produsere synstolkning for barn, unge voksne, samt eldre i et utvalg populære og representative serier/klassikere i samarbeid med NRK. I 2019 jobbes det videre med NRK, samt filmfestivaler, Den Kulturelle Spaserstokken, Den Kulturelle Skolesekken, samt kommersielle og offentlige publiseringsplattformer om å tilby synshemmede barn og eldre et bredt utvalg synstolkninger . Hele perioden: Utvikling av sjangre.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

  • Volumøkningen betyr at også at bredde, variasjon, og utvalg av produsert synstolking på norsk har utviklet seg. Vår erfaring med ulike sjanger, format og kvalitet vokser og forsterkes. For oss er dette noe vi aktivt søker ved at vi i løpet av, og på grunn av dette prosjektet (#235965) fra Stiftelsen Dam, har fått anledning og tid til å opparbeide oss et kontaktnett av brukere som gir tilbakemelding og veiledning. Dette er takket være samarbeid med NRK og selvfølgelig aktører i NBF og NBU. Vi får satt utviklingen i system og får målrettet den både i prosjektarbeidet, og i øvrig Utvalg av produksjoner i prosjektet: Det var derfor viktig for oss å nøye vurdere utvalget av hva som skulle inngå i prosjektet. De viktigste elementene i utvalget av serier, filmer som var interessante for prosjektarbeid i denne omgang ble vurdert ut ifra foruten hensyn til målgrupper som beskrevet i prosjektbeskrivelsen:
  • Popularitet: Brukeres ønsker og erfaringer, målinger av hva som er populært i øvrige befolkning når det gjelder bruk i spillere, samt seertall (da fra den generelle befolkningen). Dette har vi gjort i samarbeid med NRK, og ved hjelp av deltakelse og innhenting av synspunkter fra seere.

Oppsummering

NorDubb Studios AS vil finne en løsning for å samle synstolkinger på et sted som kan brukes på alle plattformer, og få med de store strømmetjenestene som produserer i Norge på norsk på synstolking på norsk, slik at den delen av markedet som nå faller utenfor kinopåbudet, blir fanget opp. Det bør etableres en gruppe filmkritikere som er svaksynte og som ser filmer, og anmelder dem med synstolking. Vi ønsker å finne løsninger for eldre svaksynte spesielt og gamle klassiske filmer/serier generelt, da vi mener at her er det mye godt materiale som burde vært tilgjengelig for de eldre og andre.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-stiftelsen_dam_2021.pdf

Prosjektleder/forsker

Robert Johnsen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Filmopplevelser for synshemmede
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Org.ledd
Meteoritt AS
Beløp Bevilget
2018: kr 284 000, 2019: kr 502 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
30.06.2021
Status
Under gjennomføring