Vi møtes ute

Søknadssammendrag

Vi ønsker å tilby tilrettelagt sosialt aktivitetstilbud for eldre med synsnedsettelse. Det er påvist gjennom forskning at det er flere synshemmede som sliter med depresjon enn i befolkningen ellers. En av hovedårsakene er ensomhet. Koronapandemien kan se ut som har forsterket ensomhet. Vi vil gjennom prosjektet «Vi møtes ute» legge til rette for sosiale møter og aktivitet gjennom lokale gåturer, selvfølgelig innenfor til enhver tid gjeldene smittevernregler. Deltagerne vil få en liten tursekk med sitteunderlag, termos, håndsprit, en Kvikklunsj og enkelt førstehjelpsutstyr.

Tilbudet er tilrettelagte uteopplevelser i nærmiljøet, der hovedvekten vil være på det sosiale. Vi ønsker å tilby «Vi møtes ute» til synshemmede, men også at ledsagerne er en naturlig del av gruppa og at vi sammen får hyggelig sosiale grupper. Turene vil planlegges av prosjektgruppe som selv er synshemmede og som er lokalkjente. Prosjektleder vil stå for koordinering og gjennomføring. Turene vil tilbys fra april til desember 2021, hver 2. uke med et opphold fra St. Hans, til midt i august.
Gåturene har ingen egenandel og vi sender e-post, sms, brev og ringer rundt for å motivere til deltagelse. Ønsket er at terskelen er som lav som mulig for å delta. Det vil være egnede turledere (frivillige) for hver tur. Eksamen for turdeltagerne vil bli en septemberhelg med to overnattinger på fjellet der vi tester sti, bratte bakker og fjellnatur. Målet er at etter flere nærturer i bena, vil deltagerne få oppnå bedre form, bedre balanse og tørre litt mer. Fjellturen vil ha egenandel.

Vi ønsker gjennom prosjektet å forminske ensomhet, og øke den fysiske, men vel så mye den psykiske formen. Sammen får deltagerne naturopplevelser og økt livskvalitet. I begrepet «livskvalitet» legger vi fysisk og psykisk helse, mestring, og sosial deltakelse hos synshemmede eldre som har fått redusert sine sosiale møteplasser grunnet koronapandemien.

Prosjektleder/forsker

Kjersti Daviknes

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Vi møtes ute
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Beløp Bevilget
Kr 139.600
Startdato
30.03.2021