Et slag for syn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Tittel: Et slag for syn –en tverrfaglig kompetansehevingsstudie om synsrehabilitering etter hjerneslag i kommunehelsetjenesten. Hovedmålet er å fremme rehabilitering, helse og livskvalitet til personer med synsforstyrrelser etter hjerneslag. Målet skal nås ved systematisk implementering av opplæringsprogrammet «KROSS-K: Kompetanse om Rehabilitering om Syn og Slag i Kommunehelsetjenesten» som vil øke kunnskap og kompetanse om synstap hos helsepersonell i kommunen. Videre vil studien utvikle systematiske rutiner ved Koordinerende enhet og tverrfaglig samhandling om synsrehabilitering for et bedre kommunalt tilpasset rehabiliteringstilbud med større fremgang, økt mestring og selvstendighet.

Hjerneslag er den vanligste årsaken til varig funksjonshemning og behov for langvarig rehabilitering og omsorg. I Norge får over 15 000 hjerneslag årlig, og antallet øker. Samhandlingsreformen gir kommunene ansvar for rehabilitering, noe som fører til økt behov for opplæring av helsepersonell i kommunesektoren. Hjerneslag kan føre til omfattende motoriske og neurofysiologiske problemer, i tillegg til ulike typer synsforstyrrelser. Redusert syn øker risikoen for redusert helse og livskvalitet, noe som har konsekvenser for den slagrammede, pårørende og samfunnet. Synsforstyrrelser er vanlig etter hjerneslag, og 2/3 har synsforstyrrelser av ulik alvorlighetsgrad. De vanligste synsproblemene etter slag er ensidig synsfeltutfall (halve synsfeltet på begge øyne) og øyemotoriske problemer (dobbeltsyn, redusert øyebevegelighet), samt redusert oppmerksomhet eller visuell hukommelse. I tillegg har mange redusert synsskarphet som forsterker andre synsproblemer. Ulike synsforstyrrelser kan opptre samtidig, og påvirker oftest leseevne, mobilitet og bilkjøring. Selv om synstap etter slag forekommer ofte, tyder dagens praksis på en manglende systematikk i utredning og behandling av synsforstyrrelser. Helsetilbudet blir dermed mer tilfeldig enn det som er ønskelig for den enkelte. Dessverre er oversees ofte synsforstyrrelser etter hjerneslag fordi mange synsforstyrrelser ikke umiddelbart gir problemer og forblir uoppdaget, eller fordi den slagrammede automatisk tror at det er slik det skal være. For bedre helse og livskvalitet etter slag er det behov for kompetanse om synsproblemer etter hjerneslag i kommunen. Denne studien vil bidra til dette med opplæringsprogrammet KROSS-K. Studien er et 3-årig doktorgradsprosjekt ledet av Institutt for optometri og synsvitenskap og Institutt for sykepleievitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge, i samarbeid med Kongsberg kommune, Norges blindeforbund, Norsk forening for slagrammede og LHL Hjerneslag. Studien baserer seg på erfaringer og kompetanse prosjektgruppen har tilegnet seg ved utvikling av opplæringsprogrammet KROSS for bruk i spesialisthelsetjenesten. Det forventes at resultatene og erfaringene i denne KROSS-K studien i Kongsberg vil føre til bedre helse og livskvalitet, og at det vil overføres til andre kommuner nasjonalt.

Prosjektleder/forsker

Torgeir Mathisen

Hovedveileder

Helle K Falkenberg

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
Et slag for syn
Organisasjon
Norges Blindeforbund
Org.ledd
Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 730 000
Startdato
14.06.2017
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet