Digital senior i Lillehammer

Søknadssammendrag

Bakgrunn
En kjent følge av pandemien er økt bruk av digitale plattformer både for jobb og sosial virksomhet i samfunnet. Mange eldre er isolerte, og har utfordringer med å benytte digitale medier. Teknologien gir også muligheter til å redusere ensomhet. Pandemien har skapt et mulighetsrom til å i større grad satse på opplæringsprogrammet Digital Senior som RK har utarbeidet, for å stimulere til at flere eldre får styrket kompetanse i bruk av digitale virkemidler, som har overføringsverdi.

Målsetning
På kort sikt å legge til rette for et godt og raskt tiltak for å redusere ensomhet og øke den digitale kompetansen hos eldre i den pågående koronasituasjonen. 2.Legge et godt grunnlag for nye og innovative aktiviteter som gir positive og varige effekter også utover prosjektperiode. Herunder en sosial møteplass som også skal være en arena for å opprettholde den digitale kompetansen.

Målgruppe
Digital Senior handler om å gi en hjelpende hånd til seniorer som står på utsiden av det digitale samfunnet.

Deltakere
Seniorer og frivillige med mulighet for gjensidig glede i aktivitet.

Metode
Digital Senior er en godt utprøvd metode i RK som viser god effekt, med mål å bygge selvstendighet og senke terskel for bruk av digitale plattformer hos seniorer. Gjennom 19 leksjoner og hjemmelekser gir vi deltagerne små drypp med kunnskap som sakte bygger dem opp. Hver deltagerne får en personlig frivillig veileder som følger dem gjennom 10 uker.

Startdato Fullføringsdato Aktivitet
19/04/21 28/02/22 Markedsføring/Rekruttering
18/05/21 27/03/22 Opplæring frivillige
30/08/21 20/06/22 Kurs/delevaluering
15/11/21 30/06/22 Oppstart Digitalt treffpunkt
20/06/22 30/06/22 Sluttevaluering/Rapportering/videreføring prosjekt

Forventede resultat
Teknologien gir også muligheter til å redusere ensomhet ved å benytte sosiale møteplasser på internett, ha kontakt med familie, og benytte digitale tjenester. Gjennom veiledning mobiliseres deltakerens egne styrker og ferdigheter til digital kompetanse som et viktig ledd i det ensomhetsbekjempende arbeidet, men digitalt utenforskap er komplekst, akkurat som ensomhet.

Prosjektleder/forsker

Oline Dalen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Digital senior i Lillehammer
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
06.04.2021