Digitale lokallagsmøter

Sluttrapportsammendrag

Tiltaket ble gjennomført som planlagt, men tilslutningen fra de ulike lokallagene var varierende. Det ble derfor gjennomført to nye fellesmøter med lokallagslederne på høsten og rett før jul. Det har hjulpet på oppslutningen.

Flere lokallag har nå sendt ut tilbud til sine medlemmer å delta på digitale medlemsmøter, og flere lokallag har også benyttet videomøteløsningen til interne møter. Vi har sett at det har vært nødvendig å bruke ekstra sekretariatsressurser på å gi de enkelte lokallag bistand både til invitasjon til og til å gjennomføre de digitale møtene.

En utfordring har også vært knyttet til at leverandøren som vi valgte til den tekniske løsningen, Videonor, ble kjøpt opp av Pexip siste halvår. Det førte til at vi måtte bytte teknisk løsning etter at vi hadde startet opplæringen på den gamle.


Søknadssammendrag

Gynkreftforeningen har invitert våre ti lokallag til opplæringsmøte i bruk av videokonferanser 18. mai. Her vil deltakerne få en innføring i løsningen vi har kjøpt fra Bravo Audiovisual, og lokallagene får hver sin brukerkonto som de kan bruke.

Målet er at lokallagene skal komme i gang med å arrangere digitale medlemsmøter allerede i slutten av mai og utover i juni.

Prosjektleder

Eddy Grønset

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digitale lokallagsmøter
Organisasjon
Gynkreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 60.000
Startdato
30.04.2020