Digitalisering av likepersonsopplæringen

Søknadssammendrag

Vi ser et behov for å digitalisere opplæringen av likepersonene. Det har ikke vært mulig å gjennomføre gode opplæringstiltak på to år. Samtidig har behovet for tilbudet økt, og likepersonene møter til dels andre problemstillinger enn før pandemien. Det er naturlig nok langt flere som tar kontakt for å snakke om psykisk uhelse, ensomhet m.v

I dette prosjektet vil vi imøtekomme behovene ved en digitalisering av likepersonsopplæringen. Deltakerne skal utrustes til å stå i de vanskelige samtalene og sile ut de som har behov for hjelp av profesjonelle. Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) vil utvikle to nettbaserte kurs som vil ivareta opplæringsbehovet. Hvert kurs vil bestå av fire moduler.

Primærmålgruppen for prosjektet er likepersoner tilknyttet PEF. Vi har i dag 74 likepersoner fordelt på ulike diagnoser. Målet er å videreutdanne minst en tredjedel av likepersonene, minst en i hvert fylke og at alle diagnosene vi jobber med blir representert. Videre er det også ønskelig at vi, gjennom dette kurset, kan rekruttere og lære opp nye likepersoner. Målet er 25 nye likepersoner i løpet av prosjektperioden.

PEF sentralt vil være ansvarlig for gjennomføringen. Prosjektleder er ansatt, og vil sammen med en prosjektgruppe bestående av likepersonsutvalget være ansvarlig for å gjennomføre prosjektet. Videre vil det opprettes en brukergruppe som vil virke som rådgivere for prosjektgruppen. Prosjektgruppen vil jobbe møtebasert opp mot både brukere og ev. aktuelle fagpersoner. Vi vil primært jobbe gjennom nett.

Dette er ett vinn-vinn prosjekt. Likepersonene vil bli tryggere i rollen som samtalepartner samt utrustes for nye typer samtaler. En trygg likeperson er en god samtalepartner. For bruker av tjenesten betyr det at de vil møte en bedre rustet tjeneste som bedre kan møte deres behov.

Prosjektleder/forsker

Maren Awici-Rasmussen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digitalisering av likepersonsopplæringen
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 247.000
Startdato
03.03.2022