Røverhuset med digital informasjon til innsatte

Koronaepidemien gjør at innsatte må tilbringe mer tid innelåst på cella. Det gjør at Røverhuset tyr til digitale plattformer for å spre informasjon.

Hver uke lager innsatte radio fra norske fengsler. Nå blir dette digitalisert, slik at de kan lage radio over nett. Foto: RøverRadion

I forbindelse med koronaepidemien er Norges fengsler er stengt for besøkende og eksterne aktører. Det betyr at rundt 3.600 innsatte er mer innlåst på egen celle. Dette gjør at innsatte har et ekstra stort behov for informasjon.

Røverhuset vil derfor digitalisere sitt arbeid i fengslene for å fortsette med produksjon av RøverRadion.

De vil også lage gode informasjonspakker for de innsatte i en krevende situasjon preget av mer innlåsning og isolasjon. Informasjonen innholder både video og informasjon fra offentlige etater som kriminalomsorgen, helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, kommuner og frivillige organisasjoner.

– Våre røvere er naturligvis veldig glade for at vi kan være tilstede hos dem selv i denne unntakstilstanden. Vi har fått tilbakemeldinger på våre informasjonspakker til norske fengsler at dette er et viktig og godt tiltak, både fra brukergruppen og fra offentlige myndigheter, forteller prosjektleder Knut Erik Wold.

Målet med prosjektet er å fortsette arbeidet på innsiden av fengslene via digitale kanaler, slik at både innsatte og ansatte får informasjon. Røverhuset håper denne måten å jobbe på også kan fortsette i en normalsituasjon – i tillegg til de ordinære sendingen til RøverRadion.

Dette prosjektet fikk støtte ved Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Sluttrapportsammendrag

Under koronapandemien og nedstengingen av samfunnet, så vi i Røverhuset nødvendigheten av å få informasjon ut til innsatte i norske fengsler. Røverhuset mottok midler i april og vi begynte å kjøpe inn relevant utstyr for vår digitale omstilling. Deretter startet vi arbeidet med å lage informasjonspakker (som vi kalte KDI-pakker) som sendte inn sentralt i kriminalomsorgen forså å bli distribuert til norske fengsler og sendt på internkanalen på TV-ene på cellene i de fengsler dette lar seg gjøre. Det som ikke gikk etter planen var at nedstengingen varte mye lenger enn antatt, og behovet for arbeidet i dette prosjektet ble mer langvarig. Utfallet er at vi nå kan se oss som en digital informasjonsformidler, og vi har nå muligheten til å ha en digital tilstedeværelse i flere av våre fengsler. Dette har og skapt muligheten for å være digitalt tilstede og jobbe med innsatte via videolink i flere fengsler i landet.


Søknadssammendrag

På bakgrunn av at Norges fengsler er stengt for besøkende og for eksterne aktører, så vil Røverhuset gjennomgå en digital omstilling for å fortsette arbeidet med de innsatte via webbaserte løsninger.

I denne unntakssituasjonen vil stadig flere innsatte i norske fengsler også være mer innlåst på egen celle. Dette gjør at innsatte har et ekstra stort behov for informasjon. Røverhuset skal derfor produsere større informasjonspakker med videomateriale med alt fra informasjon fra relevante offentlige etater som kriminalomsorgen, helsedirektoratet, FHI, kommuner, til frivillige organisasjoner og andre som Røverhuset samarbeider med, og distribuere dette til alle norske fengsler.

Målgruppen er innsatte og ansatte i kriminalomsorgen, som omfatter 3600 innsatte og 5000 ansatte.

Målet er å kunne fortsette vårt arbeid på innsiden via digitale, webbaserte plattformer og å bistå med å spre informasjon til alle i målgruppen via fengslenes internkanaler.

Prosjektet vil starte umiddelbart og vare så lenge vi har en unntakstilstand her i landet. Røverhuset håper at dette prosjektet vil vedvare ved at vi kan skape varige rutiner for å spre informasjon som når ut til alle fengsler i Norge. Dette vil styrke vårt arbeid, og være en stor ressurs for våre samarbeidspartnere at dette kommer på plass. Samtidig vil vi jobbe for at webbasert undervisninger og koordinering med innsatte kan øke vår tilstede værelse i flere fengsler også etter at korona-pandemien er over.

Prosjektleder

Knut Erik Wold

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digitalt arbeid og formidling i fengsel
Organisasjon
Stiftelsen Rettferd for taperne
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
17.04.2020