Digitalt likepersonsarbeid

Søknadssammendrag

Basert på behovene brukerne melder om, ser PEF et behov for å styrke og synliggjøre de tilbudene vi har om hjelp og bistand i en vanskelig periode, med hovedvekt på likepersonstilbudet. For tilbudene er der langt på vei, men vi må sikre at målgrupper kjenner til dem, for å kunne ta de i bruk. En vanlig tilbakemelding til PEFs likeperson er «skulle ønske jeg hadde visst om dette tilbudet tidligere».

For å synliggjøre det digitale likepersonstilbudet, og på den måten sikre at det blir tatt i bruk i en mer utstrakt grad, vil PEF gjennomføre ulike tiltak for å bedre tjenesten, gjøre det enklere å finne «riktig» likeperson for deg, og opprette en mer strømlinjeformet tjeneste. Det skal også gjøres en større jobb med å formidle tjenesten ut til målgruppen. Dette vil gjøres ved følgende komponenter. Film om likepersonstilbudet,det skal opprettes en ny og bedre nettside med søkemuligheter og være introduksjonsfilmer av noen likepersoner. Vi oppretter for tiden også en chattetjeneste tilknyttet tjenesten, og denne tjenesten vil synliggjøres på nettsiden. I forbindelse med en mer helhetlig tilnærming til profileringen av tjenesten vil vi også opprette ett nummer inn til tjenesten fremfor at man kontakter likepersonene direkte. Dette for å senke terskelen til å kontakte tilbudet.

Det vil også gjøres en større markedsføringsjobb for å spre informasjon om tilbudet. Det vil lages en plan for å få informasjon om tilbudet ut til fagpersoner og nettverk så vel som privatpersoner. Målet er at dermatologer og revmatologer skal kunne informere sine pasienter om tilbudet vi har og tilbyr.

Prosjektleder/forsker

Mari Øvergaard

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digitalt likepersonsarbeid
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 390.000
Startdato
26.05.2021