Digitalt selvhjelpskurs

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Psykiske lidelser koster det norske samfunnet 70 mrd kroner årlig. Mellom 10 og 15% av befolkningen får angst eller depresjon hvert år. Allikevel oppsøker bare om lag 20% av disse hjelp. Dette tyder på at det er høy terskel for å komme i gang. Digitale løsninger kan bidra til å senke terskelen. Metakognitiv terapi (MCT) er en av de mest lovende behandlingsmetodene vi har mot angst og depresjon, men er nå forbeholdt personer i terapi. Teknikkene som læres i MCT kan med riktig veiledning bli lært på egenhånd, men det finnes per nå ingen gode digitale tilbud som gjør MCT tilgjengelig for alle.

Målsetting

1. Produsere minst ti informasjonsfilmer basert på metakognitiv terapi 2. Ha en fungerende mobilapplikasjon der kurset kan gjennomføres 3. Nå ut til minst 10 000 mennesker med kurstilbudet 4. Kurs gjennomført av minst 1000 personer 5. Reduserte symptomer på angst og depresjon blant kursdeltakere

Målgruppe

Primærmålgruppen til prosjektet er mennesker med angst eller depresjon som ikke er i kontakt med helsetjenesten.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Det skal i dette prosjektet utvikles et digitalt selvhjelpsprogram i form av nettside/app der brukeren kan lære teknikker basert på metakognitiv terapi (MCT). Tjenesten vil gjøre det mulig å følge prosessen i MCT – som vanligvis skjer mellom behandler og pasient – på egenhånd uten en terapeut til stede. Selvhjelpsprogrammet vil bestå av digitalt innhold – f.eks. taleopptak og videoer – som skal hjelpe brukeren til å bli kjent med egne tankeprosesser, og bli bedre rustet til å håndtere tanker relatert til angst, bekymring og grubling. Innholdet vil formes av ledende psykologer og inkorporeres i programvare som veileder brukeren gjennom de ulike video-/taleopptakene samtidig som det blir vist komplementerende tekst og illustrasjoner på skjermen. For å måle effekt vil programvaren legge til rette for å hente inn tilbakemeldinger fra brukeren etter gjennomført kurs. Tjenesten vil bli designet på en måte som virker moderne og appellerende. Designet skal være bra nok til å tilfredsstille forventninger til moderne digitale løsninger og intuitiv nok at personer uten særlig erfaring skal kunne bruke tjenesten uten vansker.

Fremdriftsplan

2021 Feb – Prosjektstart og planlegging Feb – april: Utvikling av kursinnhold April – mai: Opptak av innhold April – mai: Designfase Juni – aug: Utviklingsfase Sept: Lanseringsfase Sept – okt: Sluttstilling/evaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Svein Grimholt

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Digitalt selvhjelpskurs
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Org.ledd
Hverdagshelt AS
Beløp Bevilget
2021: kr 878 000
Startdato
01.02.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring